sobota, 3 júna, 2023
ÚvodEkonomikaZdravie detí sa skrátením ordinančného času v detských pohotovostiach neohrozí, upokojujú pediatri

Zdravie detí sa skrátením ordinančného času v detských pohotovostiach neohrozí, upokojujú pediatri

Skrátením ordinačného času v detských pohotovostných službách do 20:00 namiesto do 22:00 sa neohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ani zdravie detí. V tlačovej správe to uviedla Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.

Zmeny v počte pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a dĺžke jej prevádzky, ktoré navrhuje zaviesť ministerstvo zdravotníctva, boli pripravené v spolupráci s odbornou spoločnosťou zastupujúcou primárnych pediatrov.

Celková personálna kríza

„Návrh bol vypracovaný v úzkej súčinnosti a na podnet samotných primárnych pediatrov, ktorí niekoľko rokov opakovane upozorňujú na neudržateľnú situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v detských ambulanciách,“ uviedla spoločnosť primárnych pediatrov.

Navrhované zmeny je podľa spoločnosti primárnych pediatrov potrebné vnímať v kontexte celkovej personálnej krízy primárnych pediatrov na Slovensku.

Pediatri upozorňujú na to, že podľa predbežných výsledkov stavu siete za rok 2023 chýba na Slovensku viac ako 20 percent primárnych pediatrov, z tých pracujúcich je každý druhý lekár v dôchodkovom veku.

„V marci sme interným prieskumom identifikovali, že APS po 20:00 navštívilo vo všetkých pevných bodoch okrem Bratislavy nula až štyria pacienti v rôzne dni. V Bratislave, kde jeden pevný bod APS slúži všetkým deťom v Bratislavskom kraji, je to sedem až desať pacientov,“ uviedli pediatri.

Súčasná sieť je neudržateľná

Zdravotná starostlivosť o deti podľa primárnych pediatrov nie je postavená na fungovaní APS po 20:00, podľa nich je nevyhnutné prehodnotiť prínos a zmeniť vnímanie a funkcie APS ako takej.

„Komplexná starostlivosť o zdravie a prospievanie detí je zabezpečená len v ambulanciách primárnej pediatrickej starostlivosti. V nich je liečených viac ako 70 percent chorôb detí, v nich je dôslednou preventívnou starostlivosťou predchádzané chronickému a dlhodobému poškodeniu zdravia detí, komunitnou a sociálnou prácou detských lekárov je koordinovaná pomoc ohrozeným deťom,“ uvádza sa v tlačovej správe.

V blízkej budúcnosti je súčasná sieť detských ambulancií s polovicou pediatrov v dôchodkovom veku podľa pediatrov neudržateľná.

„Je nevyhnutné efektívne využiť obmedzené kapacity pediatrov, umožniť ich zlúčenie do udržateľných skupín s možnosťou zastupiteľnosti a znížiť ich neúnosné zaťaženie,“ dodala spoločnosť pediatrov.

source

RELATED ARTICLES

Most Popular