sobota, 3 júna, 2023
ÚvodFilmWild Boys

Wild Boys


Mlad Kate (Kate Frampton Davis) sa uzatvra pred svetom. ije vmalom zapadnutom americkom mesteku Springville rovno na pt hr, ale namiesto toho, aby trvila as vonku, je stle zavret vdome. Jej de je riaden pripomienkami vhodinkch, hr hry apotrebuje dvku mlieneho koktailu, ktor jej zloklneho bistra voz jej otec. Tto rokmi zabehnut rutina sa vak jednho da zmen. Kate si svoj de ije ako kad in, kri po otcovi, aby nezabudol na jej shake, ale u sa ho nedok. Teraz mus prija svoju nov realitu aotvori sa svetu.

Nem tu len svoje okolie, ale hlavne vpravu, na ktor sa mus vyda, ak si chce zachova strechu nad hlavou. Auto aj dom toti zded iba za podmienky, e do tda od smrti svojho otca njde poklad, ktor pre u skryl. Situcia sa oto viac komplikuje tm, e tto posledn vu nedostala rovno po smrti, ale erifke (Alyssa Padia) to pr dn trvalo. Kate teraz nem as ota, mus zobra batoh na chrbt avyda sa do hr.

Nrsky reisr Morten Forland u sce m na konte aj nejak ocenenia, Wild Boys je vak jeho celoveernou prvotinou. Po krtkych filmoch aserilovch epizdach sa pustil do dobrodrunho feel good zitku zasadenho prostredia americkch hr plnho pitoresknch postaviiek. Jeho mlad hrdinka sa vydva na cestu objavovania nielen okolitho sveta, ale aj samej seba. Mus sa otvori svet, mus sa otvori uom navkol, mus sa posun alej. Premisa, ktor tu u bola spracovan mnohokrt, ale Forland jej chcel doda nieo svojsk.

Vmarketingovom oddelen si zmysleli, e sa Wild Boys najlepie pred, ke ho opu ako spojenie dnes u klasickch filmov The Goonies, Ace Ventura alebo George of the Jungle. Je to ale mal nezvisl film priamo pre digitlne On Demand platformy, ktormu chba aksi ptos tchto filmov. Arozpoet. M ale srdce zGoonies apolonahch mladkov vkoenom spodnom prdle zGeorga, kra dungle. Ace Ventura tu sce nie je, ale ak by som mal film vrmci tvorby Jima Carreyho knieomu prirovna, bude to Blb ablb.

Kate toti na svojej ceste za pokladom naraz na dvoch idiotov. Nie s to ben idioti, ale mladci, ktor cel ivot preili vlesoch. Holmi rukami lovia ryby, s zvisl na fazuli zkonzervy aij vtakmer absoltnom odlen od spolonosti. Absencia socilnych nvykov chce by spoiatku zdrojom vtipov na rovni prvej signlnej, ale naastie vtejto oblasti scenr nikdy netla prli na plu ana rozdiel od inch komdi sa nectite trpne aj za postavy. Teda aspo zva. Film je skr vystavan na kontraste postv odlench od spolonosti doslovne spostavou, ktor sa odlila sama.

Wild Boys

Prve kontakt s Wild Boys umon Kate spozna lepie seba aaj hodnotu sveta. Mus tak prs rad aj na obligtne scny, kedy sa ich sna dosta do spolonosti, ich odmietnutie konvenci apodobn veci, ktor od takhoto filmu urite oakvate. Toto toti nie je oblas, vktorej by film akokovek vynikal alebo ponkol nieo netandardn. Avprvom rade to je komdia.

Forland vak kfilmu pristupuje ako kvideo hre, kde tematizuje mnoh hern trpy ako prvky svojho filmu. U len samotn vprava aputovanie po indcich jasne odkazuje na questy, ak hri vpodobne dobrodrunch hrch musia plni. Kate, Red aJondeer (Vincent Catalina a Jordan Laemmlen) sa dostan do bodu, ktor na mape oznauje X, len aby tam nali indciu na alie putovanie. Pritom je to nenpadne doplnen vemi prjemnou (a nevliezavou) nezvislou hudbou, ktor tu atam kombinuje synthwave alebo dokonca chiptune prvky a vmi bud hern dojem. Opodobn efekt sa obas sna aj kamera sledujca postavu naprklad vaute.

Wild Boys

Aby cel zpletka dostala aj trochu aknej spd, vstupuje do deja prehnane iniciatvny agent imigranej jednotky, ktor vcelej situcii vid ohrozenie americkch zujmov, m so Forland zjavne uahuje zamerickej fbie zcudzincov aneznmeho. Na pretras prichdzaj aj alie aspekty americkej kultry, zktorej sa ahko robia vtipy, akurt konia formou hyperboly, ktor mono vtipne vyznie na prv i druh raz, ale potom to u omrz.

Mono chba aj trochu viac sksenost ako pred kamerou, tak za ou. Kate Frampton Davis sa na hlavn postavu sce hod, ale vmnohch momentoch nie je uveriten, skr len silen. To ist by sa dalo poveda aj oagentovi ICE, ktorho stvrnil Vince Major. Buransk dvojica svojskch lovcov ako vedajch postaviiek snezrozumitenm przvukom u prekrauje hranicu pardie akon skr ako nepekn karikatra. Zato Vincent Catalina a Jordan Laemmlen s vo svojich lohch prjemn, prirodzen.

Wild Boys

Zd sa dokonca, e svou lskou ako kpostavm kamera pristupuje kprrode, kam je dej zasaden. Rada sa utpa vdych vrajcich zberoch na hory alesy, ktor tu neraz nemaj iaden in vznam, iba vs necha kocha sa prrodou za tnov prjemnej nezvislej hudby.

Wild Boys je pozoruhodn film, ktor s vami pri sledovan mono a tak nelad. Niektor scny vm prdu nadbyton, herci mono silen. To s ale pocity, ktor sa na druh de u vytratia azostane vzsade pozitvny dojem z titulu olske, strate, priatestve aobjavovan samho seba.

Snmka otom, e sa sveta netreba b, nech u tam ak okovek, pokojne aj dvaja polonah idioti. Tch 84 mint vm uteie rchlo, as na telefne nebudete kad chvu kontrolova amono si zoberiete aj ponauenie, e si treba uva aj tie mal dary ivota. Mono aj tak, ako je tento film, sce neoriginlny, ale prjemn.

Film je dostupn vhradne v on demand ponuke digitlnych platforiem Google Play, Apple, Amazon Prime, Youtube Movies a Tubi.

Wild Boys (USA, 2023, 84 min.)
Ria: Morten Forland. Hraj: Patrick J. Andersen, Vincent Catalina, Kate Frampton, Kaylie Gipson, Bill Hoversten, Jordan Laemmlen, Vince Major, Alyssa Padia

source

RELATED ARTICLES

Most Popular