Minulý školský rok uskutočnilo občianske združenia HARPÚNA v spolupráci s mestom Žilina pilotný ročník výučby inovatívneho klasifikovaného predmetu “Programovanie pre Android” pre žiakov deviateho ročníka na Základnej škole Karpatská v Žiline. Od septembra 2016 tento predmet začínajú zaraďovať ďlašie žilinské základne školy zavádzať do svojich vzdelávacích programov.
Po ukončení pilotnej výučby klasifikovaného predmetu Programovanie pre Android, prebehla analýza priebehu pilotu, ktorá skúmala najmä vhodnosť predmetu pre základné školy, nakoľko žiaci sa učili okrem odbornej slovnej zásoby a algoritmického myslenia programovať v jazyku Java a používať vývojové prostredie Android studio. Pre laika je asi najlepším zhrnutím výučby fakt, že všetci zúčastnení žiaci predmet úspešne zvládli s primeranými známkami a každý z nich dokázal po absolvovaní predmetu samostatne vytvoriť jednoduchú Android aplikáciu. Príjemným prekvapením bola vysoká účasť dievčat v pilotnom ročníku výučby, ktoré sa nenechali zahanbiť a v počte získaných bodov sa na konci školského roku umiestili na popredných pozíciach.
“Okrem základov programovania sme sa žiakov snažili naučiť odbornú slovnú zásobu, ktorá im pomôže vyhľadávať riešenia problémov a využívať voľne dostupné zdroje na interne v prípade, že sa rozhodnú ďalej samostatne rozvíjať svoje vedomosti v tejto oblasti.” objasňuje význam výučby odbornej slovnej zásoby predseda občianskeho združenia HARPÚNA Michal Hybský.
Výsledkom pilotnej výučby je overený súbor učebných plánov a materiálov vhodných pre cieľovú vekovú skupinu, ktoré sú pripravené na nasadenia na väčší počet škôl.
Od školského roku 2016/2017 sa výučba predmetu rozširuje zo ZŠ Karpatská aj na ZŠ Školská v Žiline. Na obidvoch školách bude prebiehať druhý ročník výučby rovnakou formou klasifikovaného predmetu pre deviatakov, ktorý bude vyučovaný odborníkom z praxe. Okrem rozšírenia programovania pre Android začne pilotné overovanie “Aplikovanej elektrotechniky a robotiky” na ZŠ Hájik, ktoré má potenciál vyústiť do ďalšieho inovatívneho predmetu pre žiakov základných a stredných škol. V rámci Aplikovanej elektrotechniky a robotiky žiaci preberú základy práce s mikroovládačom Arduino a otestujú si svoje vedomosti z fyziky informatiky a matematiky, ktoré získali v predošlom priebehu štúdia.
Okrem rozšírenia výučby sa ZŠ Karpatská môže pochváliť aj modernizáciou počítačovej učebne, ktorá bola vybavená novými počítačmi pre zefektívnenie práce žiakov aj vyučujúcich.
Aké sú plány združenia HARPÚNA na nadchádzajúci školský rok? “Minulý rok bola väčšina práce členov združenia sústredená na vyladenie predmetu a vychytanie múch. V aktuálnom školskom roku budeme okrem zlepšovania predmetu venovať viac úsilia aktivitám, ktoré pomôžu rozšíriť výučbu na čo najväčší počet škôl a zároveň príprave nových inovatívnych predmetov”, povedal predseda Michal Hybský.
Výučbu Programovania pre Android realizuje občianske združenia HARPÚNA v spolupráci s mestom Žilina.
a získajte užitočné informácie na každý deň
© OUR MEDIA SR a. s. 2022. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ, viac info.

source