štvrtok, 23 marca, 2023
ÚvodFilmVilla Lucia

Villa Lucia


Michal Kollr je slovensk reisr, ktor zrealizoval divcky pomerne spenhoervenho kapitna. Teraz men krimi ner na absurdn komdiu. Je to odvny krok, uns sa vinou adaptuj rom-com ksky poda predlh Evity, i komdie stuctom hercov ako astn nov rok. Villa Luciaje vak z inch vd apoka sa zapoji pr hercov a hereiek na relatvne malej ploche a nech ich vyvdza neskuton ksky.

Samotn dej vychdza z priatestva troch kamoov, ktor sa kedysi zabuchli do rovnakej dieviny. Vol sa Lucia aneskr vytvorili pakt, e si od nej daj pokoj. Nopo ase s karty rozdan nasledovne: Gorazd dohodu poruil achyst sa s Luciou odletie na zsnuby do cudziny. Cyril sa ju snail zauja natoko, a dostal sdny zkaz pribli sa knej na 50 metrov askonil na psychiatrii. Svtopluk sli skr ako prostrednk achalani zminulosti mu slia ako anca na nik zletargie dennch starost (akurt treba odloi deti). Reunion troch chalanov je na spadnutie, lebo Cyril dostal priepustku aSvtopluk sa sna utaji, e Cyril sed vlietadle mimo mesta anavye skm!

No vetko sa zvrtne vpriebehu hodiny atrio smeruje do Luciinho domu, ktor si vak vyhliadli dvaja netradin zlodeji. Vychcan poli Jno so synovcom Rudom vedia, e hacienda bude przdna avidia vnej fajn ahk fuku skopou cennost. Zskali aj skvel odvoz vpodobe taxikra Deremieho, take vplne nem o zlyha, najm ke rajn dobre poznaj. Lene sta pr hodn avetko sa zvrtne…

Villa Lucia sa d ahko rozdeli na tretiny vprvej spoznme dve skupiny odlinch postv. Trio od Lucie sa hater neustle achvu vm bude trva zapamta si ich slovansk men. Rozbeh je aksi podivn ahoci m zbavn kameru istrih, budete si zvyka. Trio zlodejov mte zmapovan rchlo, najm Vlado ern aZdenk Godla syp dobr hlky idialgy od prvch chv.

Villa Lucia

Hlavn pas filmu spova vnaplnovanej krdei vdome, kde sa ocitne trio kamoov od Lucie atu sa zane ukazova pravda ozsnubch i stave Cyrila. Na malom priestore so esticou postv sa snaia scenristi dorui sriu blznivch,blbch npadov: dke funguj lepie abavte sa (gag sraditorom, vpadnutie Deremieho), in s troku silen (nah na streche, susedia). Na limitovanom priestore sa doku ukza odlin vtipn tly hercov: Michal Kubovk hr svoj such tl, Juraj Hrka je dos nevyspytaten, ale svoju rolu uchopil vborne aMartin Meo je dobrk, o sa ocitol na zlom mieste.

Je fajn vidie, e dokeme nakrti tento typ nenronej komdie, ike niekedy prde lacn trik vpodobe holho zadku, alebo rznych nhod. Niekedy sa smejete, inokedy scnky skr vyumia. Preto prde posledn tretina vpodobe dramatickej sekvencie (nartnut aj vtraileri), ktor nasek aj akn scny i efekty. T psob ako zinho filmu, a na druhej strane vhodne smeruje k zveru aoto sprvanie postv. Bez spoilerov ju ako rozobera, ale osobne sa mi celkom pozdvala aoiv dovtedajie preapovanie vo vile. Vrtane last-minute vtipov aposlednch zberov.

Villa Lucia

Villa Lucia m vak pomerne nesrod scenr. Obas s absurdity akceptovaten, inokedy sa na nich prli nebavte. Naprklad postava Lucie je minimlne vyuit afilm by azda uivil dobr prolg, kde by sme sa opakte troch kamoov dozvedeli viac.

al fakt je, e zdvoch foriem humoru (verblny asituan) funguj lepie skr vety adialgy, aj to nie vetky. Ani scnky nebud sedie kadmu divkovi a divke. Hereck obsadenie je funkn, Zdenk Godla op prekvap dobrckym chlapkom aostatn sa snaia generova zaujmav prhody. Ich chmia funguje tak na 60% – asto dobre, niekedy vbec.

Villa Lucia

Ale oceujem vpravu filmu, ktor na malej ploche asti Bratislavy doke vytvori slun atmosfru. Lene ani t nedoke plne zakry nie plne vyladen apremenliv dej. Obas sa zabavte, no celok nie je tak konzistentn ako zmerne som nechcel porovnva skr, ako vposlednom odseku naa nedvna pecka Invalid.Villa Luciaje v troka inej filmovej lige, ale aj tento rok plat to dleit, e domca nrov kinematografia ije.

Villa Lucia (Slovensko/esko, 2023, 112 min.)
Ria: Michal Kollr. Hraj: Hana Vagnerov, Juraj Hrka, Michal Kubovk, Martin Meo, Vlado ern, Tom Mischura, Zdenk Godla, Robert Nebensk…

source

RELATED ARTICLES

Most Popular