štvrtok, 23 marca, 2023
ÚvodFilmTV tipy 7.3. - 12.3. 2023

TV tipy 7.3. – 12.3. 2023


Utorok, 7. marec

Masaryk (esko, Slovensko, 2016, Julius evk), Jednotka, 21:35
Nie Tom Garrique, ale jeho syn Jan Masaryk je predmetom skmania reisra koproduknho filmu Masaryk Juliusa evka. Toho vo vpravnej ivotopisnej snmke stvrnil Karel Roden. Dleit ttnik aumelec, uvajci si ivot plnmi dkami, strvil ivot na cestch abol aj vekm vlastencom. Masaryk zskal celkovo 12 eskch levov, 8 slovenskch cien Slnko vsieti aRoden zabodoval ako najlep herec sezny aj ueskch kritikov azskal tamojiu Cenu eskej kritiky.

Spi (Sleepers, USA, 1996, Barry Levinson), Jednotka, 22.05
Skupinke kamartov vo vykrianej newyorskej tvrti sa jeden z ich artkov vymkol z rk a skonil smrou. Dostali sa do npravnho stavu pre mladistvch, kde im sadistick dozorcovia spravili zo ivota peklo, kvli ktormu po rokoch nemyslia na ni in, ako rafinovan a zniujcu pomstu. V hlavnch lohch uvidte Kevina Bacona, Billyho Crudupa, Roberta de Nira aj Dustina Hoffmana

Bos nohy vparku (Barefoot in the Park, USA, 1967 Gene Saks), T 2, 22:20
Poda nmetu divadelnej hry Neila Simona nakrtil vroku 1967 Gene Saks inteligentn konverzan komdiu sRobertom Redfordom aJane Fonda vhlavnch lohch pohadnch novomanelov. Advokt Paul ajeho krsna ena Corie zaali spolone i vpodkrovnom byte vNew Yorku. Byt to vak nie je idelny, na ieste poschodie sa musia trepa pei aani vekos nie je idelna. Medzi dvojicou to skele isrk adialgy patria vtomto ahom nri medzi tie najvydarenejie.

TV tipy 7.3. - 12.3. 2023

Streda, 8. marec

Posledn le (eskoslovensko, 1981, Boleslav Polvka, Vladimr Ss), CS Film, 18:00
Vemi netradin aexperimentlne filmov dobrodrustvo,hereck koncert Bolka Polvku aJiho Pechu. Zklad prbeh je prostuk. Doktor Burke kad rok navtevuje starho revrnika. Nie s to vak obyajn nvtevy dvoch priateov, ale jedinen prelnania fantazjnych svetov. Tento sasti pantomimick film vznikol na zklade Polvkovej aPechovej divadelnej hry.

Nickyho rodina (Slovensko, esko, Usa, Izrael, Kamboda, VB, 2011, Matej Min), T 1, 22.00
Pokraovanie oceovanho dokumentu Sila udskosti snzvom Nickyho rodina alej ponka divkom osudy Nicholasa Winstona aniekokch rodn, ktor vaka nemu preili holocaust. Nickyho rodina kombinuje klasick dokumentrne postupy sinscenovanmi hranmi pasami arob to vemi divcky atraktvne. Vo filme tak inkuj aj profesionlni herci, ako Klra Issov alebo mlad Slovk Samuel Spik. Nickyho rodina je ukkou toho, e iba udia s zodpovedn za to, i urobia svet krajm miestom pre ivot.

To (It, USA, 2017, Andy Muschietti), Dajto, 22:40
Ke zhadne zmizne mal Georgie, jeho brat Bill chce silou mocou zisti, o sa vlastne stalo. Za pomoci svojich kamartov zisuje stran odhalenie e Georgie nie je jedinm dieaom, ktor v okol zmizlo. Naiel ale nieo, o vetky prpady spja odohrali sa presne 27 rokov po sebe. oskoro vo svojom okol zan stretva klauna menom Pennywise, rchlo zistia, e je zko so zmiznutiami prepojen.

TV tipy 7.3. - 12.3. 2023

tvrtok, 9. marec

Hugo ajeho vek objav (Hugo, USA, Franczsko, 2011, Martin Scorsese), Nova Cinema, 20:00
Obrovsk hold poiatkom kinematografie apecilne zakladateovi jej fantastickej odnoe Georgesovi Melisovi zloil reisr Martin Scorsese vHugovi ajeho vekom objave. Na vec vak ide pomerne netradine, nesledujeme iaden ivotopis filmra, ale nahliadame do jeho ivota po tom, o sa jeho karira dvno zrtila prostrednctvom dobrodrustiev chlapca Huga vPari. Scorsese nakrtil film aj 3D technolgiou, o zitok zdobovho digitlneho Para ete viac umocuje. Ak m film srdce, nevad ani mnostvo CGI.

Zrodila sa Astrid (Unge Astrid, vdsko, Dnsko, Nemecko, 2018, Pernille Fischer Christensen), T art, 20:15
Snmka sa sstred na detstvo a dospievanie jednej z celosvetovo najspenejch spisovateliek. Astrid Lindgrenov poznaj itatelia v mnohch krajinch sveta, postavy z jej pera s sasou nejednej detskej kninice spomeme naprklad Pippi, dlh panuchu i Emila z Lnnebergy. Koprodukn drma sa zameriava na astn aj nron okamihy jej ivota po nevydarenom vzahu so starm kolegom toti ostala slobodnou matkou a kvli tomu bola nten sa aj presahova.

Terapia lskou (Silver Linings Playbook, USA, 2012, David O. Russel), Nova Cinema, 22:35
Terapia lskou bola svojho asu vemi populrnym aoceovanm film, ktor bol nominovan na smich Oscarov. Napokon sa podarilo zska len jedna soku, ktor vyhrala Jennifer Lawrence. Terapia lskou je romantickou komdiou, ale s viacermi dramatickmi i hlbmi psychologickmi znakmi, m osvieuje tradin ner. Sledujeme dvoch sympatickch, ale utrpench ud (so znanm psychickmi problmami), ktor si ksebe postupne hadaj cestu prostrednctvom tanenej sae…

TV tipy 7.3. - 12.3. 2023

Piatok, 10. marec

dolie tieov (We Were Soldiers, USA, Nemecko, 2002, Randall Wallace), T 2, 21:45
Plukovnk Moore je vynikajci vojak, ktor sa mimo sluby venuje svojim piatim deom, ktor vychovva v katolckej viere. Mierov stav vak nara vojna vo Vietname, kde m Moore vies jednu z nasadench jednotiek. Ich misia vak nesie nzov poda nespenej misie z bitky pri Little Big Horne. Moore zrazu vha, kee pvodn misia sa skonila smrou vetkch lenov jednotky. Rozhodne sa s do boja s cieom zmeni osud spjan s Prvm prporom siedmej kavalrie.

Kristian (eskoslovensko, 1939, Martin Fri), CS Film, 22:00
Kvalitn konverzan asituan komdia, exceluje v nej vnimon esk herec Oldich Nov. Spolu sNataou Gollovou vytvorili duo, ktor sa osvedilo aj valej friovskej komdii zroku 1939: Eva trop hlouposti. Nov vKristianovi stvruje Aloisa Novka, mua, ktor sa stle viac zamotva do pavun vlastnch l. Novk toti ije ivot dvoch odlinch muov: znudenho radnka Aloisa abohatho elegna Kristina. Kolaps oboch identt sa teda nevyhnutne bli…

Krstn otec (The Godfather, USA, 1972, Francis Ford Coppola), T 1, 22:20
Krstn otec vetkch gangsterskch filmov ajeden znajlepch filmov vetkch ias, nielen vo svojom nri. Sga rodiny Corleoneovcov od Apo Z, a po tretiu as. Reisr Francis Ford Coppola skombinoval klasick hollywoodske prvky sprvkami eurpskej moderny, genilne natartoval optovne kariru Marlona Branda aurobil superzhiezdy zRoberta De Nira i Ala Pacina. Okrem nich exceluj vtrilgii aj Robert Duvall, James Caan, John Cazale alebo Diane Keaton.

TV tipy 7.3. - 12.3. 2023

Sobota, 11. marec

Non motl (eskoslovensko, 1941, Frantiek p), T 1, 10:15
Na svoju dobu, respektve vasoch slvnych eskoslovenskch ahkch komdi sobbenou zpletkou zmien osb vemi odvna romantick drma Frantika pa. Kam a me vies nenaplnen lska knedosiahnutenmu muovi? Krsna Marta je vychovvateka, ale presahuje sa do Prahy, ktor nem na u najlep vplyv akde zane pracova ako barov spevka. Tu neunikne pozornosti mnohch pochybnch muov tiacich ju dosta do postele. Vhlavnej lohe sa predstavila Hana Vtov.

Harold aMaude (Harold and Maude, USA, 1971, Hal Ashby), T Art, 20:15
Nepochybne kultov film scenristu Colina Higginsa areisra Hala Ashby. Sledujeme prbeh dvoch zvltne sympatickch ud, ktor sa jednoducho nali. Vekov hranica nie je problm, napriek tomu, e Harold je nsron mladk aMaude 80-ron babka. Vemi udsk film, ale zrove iernohumorn, excentrick, politicky nekorektn. Film, ktor divci aj kritici ocenili a asom.

T2 Trainspotting (Vek Britnia, 2017, Danny Boyle), Markza, 22:55
Ubehlo 20 rokov. Mark Renton (Ewan McGregor) sa vracia tam, kde bol jeho ivot nasten najsilnejmi zitkami. Stretva Spuda, Sick Boya aj Begbieho as to stretnutia, ktor maj ambivalentn nboj. ivotom unaven Renton jednoducho spomna; prechdza sa minulosou vsasnosti. Pokraovanie Trainspottingu rozhodne nie je dobr ako jednotka, ale nie je ani tak zl, ako vravia niektor kritici. Problmom je prve ten neustly draz na nostalgick ntu afakt, e T2 nie je pri tom vetkom spomnan dostatone kreatvny a nekonvenn.

TV tipy 7.3. - 12.3. 2023

Nedea, 12. marec

Kladivo na arodejnice (eskoslovensko, 1969, Otakar Vvra), CS Film, 20:00
Inkviztor prichdza do malho mesta, aby vyrieil priestupok obrky. V procese chce dosiahnu priznanie vetkch obalovanch. Nevha pri tom obetova nevinnch a robi vetko pre to, aby naiel to, o had. Film vznikol poda rovnomennho romnu Vclava Kaplickho, erp vak aj zo skutonch zznamov z procesov z arodejnicami. Hoci sa jedn o jedinen tmu v dejinch eskoslovenskho filmu, Vvra spolone s Ester Krumbachovou, ktor scenr napsali, sa postarali o to, aby bola vo filme jasne viditene analgia s politickmi procesmi 50. tch rokov.

Netostn sboj (Heat, USA, 1995, Michael Mann), Dvojka, 20:10
Michael Mann je siln hollywoodsky autor smimoriadne vyvinutm citom pre nrov kombinciu drmy, trileru, krimi a gangsterky. Netostn sboj je mono Mannovou najlepie odvedenou prcou vspomenutej oblasti. Vhlavnch lohch exceluj dvaja top hollywoodski herci svojej genercie: Al Pacino aRobert De Niro. Jeden stvruje gangstra, druh policajta (v utajen). Mannovo rozprvanie vychdza zneustleho porovnvania oboch hlavnch postv aozrejmuje ich vzjomn charakterov podobnos.

Spalova mrtvol (eskoslovensko, 1968, Juraj Herz), T Art, 20:15
Pvodom slovensk reisr Juraj Herz bol vdy osobitm reisrom, ktor sa rd pohrval shororovmi nrovmi znakmi. Spalova mtvol je najreprezentatvnejm Herzovym filmom ajeden znajlepch filmov eskoslovenskej novej vlny. Hlavnou postavou je Karel Koprfing (asi najlepia v karire rola Rudolfa Hruinskho), zamestnanec krematria, talentovan psychopat, ktorho psychopatickmu rozvoju praje psychopatick doba 2. svetovej vojny spojen s rchlo sa riacou infekciou nacizmu. Spalova mtvol si doma vea divkov neuil aoskoro po uveden poputoval rovno do trezora. Nsledn normalizcia znane pokodila Herzovu nrov kariru. koda, vek koda, mohli sme ma skutone svetovho hororovho reisra.

TV tipy 7.3. - 12.3. 2023

source

RELATED ARTICLES

Most Popular