sobota, 3 júna, 2023
ÚvodFilmTV tipy 2.5. - 8.5. 2023

TV tipy 2.5. – 8.5. 2023


Utorok, 2. mj

Hra ojablko (1976, eskoslovensko, Vra Chytilov), CS Film, 14:00
al ztch normlnejch filmov Vry Chytilovej rozprva prbeh tridsiatnika doktora Johna ajeho ven spory sopanm pohlavm. To je preho predovetkm objektom jeho erotickch chok, ale vek sa oklama ned aeny vjeho okol stle viac vyaduj od muov zodpovednos. Vhlavnej lohe hra sa predstavil Ji Menzel. Stane sa zjeho ivota nakoniec nieo viac ako hra? Snmka prekvapila odvnymi scnami prodov aasto sa do zberov zakota ono symbolick jablko znzvu.

Tajemstv hradu vKarpatech (1981, eskoslovensko, Oldich Lipsk), Nova Cinema, 18:10
esk verneovka, tentokrt od kultovho reisra Oldicha Lipskho. Poloialen hereck krecie Hrunskho aKopeckho utkvievaj v pamti. Film trochu zostarol, otom iadna. Aj dnenho divka vak me bavi svojsk vtvarnos spracovania ahravos pri miean nrov.

Biely palc (White Palace, USA, 1990, Luis Mandoki), T 2, 22:55
Romantick drma ovnivom vzahu starej eny (Susan Sarandon) amladho mua (James Spader). Obaja navye pochdzaj zodlinch socilnych tried: ona je servrka zpodniku shamburgermi, on je spen reklamn agent. Ich vzah vak nie je zaloen len sexulnej pralivosti acitovo-emocionlna vzba milencov je vnejia a hlbia, ne by sa mohlo na prv pohad zda.

TV tipy 2.5. - 8.5. 2023

Streda, 3. mj

A.I.: Umel inteligencia (Artificial Intelligence: A.I., 2001, USA, Steven Spielberg), Nova Cinema, 06:10
M niekto as pozera oiestej rno vtelevzii film? Ak no, Spielbergova A.I.: Umel inteligencia je jasn voba. Svet blzkej budcnosti nm prostrednctvom malho robota Davida stvrou Haleyho Joela Osmenta predstavil vroku 2001 Steven Spielberg. David je naprogramovan aj sprogramom, ktor umouje pociova lsku ato sa zane prejavova vmomente, ke si ho adoptuje rodina so synom vdoasnom umelom spnku. Veci sa vak preho nezan vyvja tm psrvnym smerom. Spielberg nakrtil A.I. na motvy poviedky Briana Aldissa aprojekt mal vplne zrealizova u Stanley Kubrick.

Vtejte vKLDR! (esko, 2008, Linda Kallistov Jablonsk), T 2, 16:30
Filmov klasika pre eskch aslovenskch zujemcov oturistick trip po Severnej Krei. Dokument Lindy Kallistovej Jablonskej nm sprtomuje jeden takto vjazd. Dominantou filmu nie s len severokrejsk turistick atrakcie abizarn vklady od severokrejskch turistickch sprievodcov, ale aj reakcie eskch astnkov zjazdu. Tie s obas tie docela bizarn.

Blok 99 (Brawl in Cell Block 99, USA, 2017, S. Craig Zahler), Nova Cinema, 22:05
Nieo chutn pre fanikov temnch, aknch a vemi nsilnch filmov. Vince Vaughn stvruje bvalho boxera, ktor zo vetkho najviac ti po riadnom, usporiadanom arodinnom ivote sjeho manelkou. Ale nejde to, nefunguje to, nedar sa aneustle sa to komplikuje. Akon to vpodsvet, vo vzen, vkaluiach krvi, vrozdrvench lebkch (uvidte). Svojsk autorsk vpove S. Craig Zahlera onsil okolo ns alske k blnemu.

TV tipy 2.5. - 8.5. 2023

tvrtok, 4. mj

Jnok (1935, eskoslovensko, Martin Fri), CS Film, 16:00
Druh filmov spracovanie jnokovskej legendy. Po nemej verzii Jaroslava Siakea vprodukcii USA zroku 1921 sa ltky chopil workoholik Martin Fri ado hlavnej lohy obsadil Pavla Bielika, neskorieho autora najslvnejej celoveernej verzie zroku 1961. Fri nm prestavuje vetky povinn, notorick znme udalosti zlegendy onaom najslvnejom zbojnkovi aprli sa nezdriava dlhou expozciou, reirr stihol prerozprva vetko najdleitejie vo svinom tempe za 75 mint.

Vtieni Beethovena (Copying Beethoven , USA, Nemecko, Maarsko, 2006, Agniezska Holland), Dajto, 20:30
Mte radi klasick hudbu? Beethovena? Deviatu symfniu? Ak no, film od posko-eskej reisrskej legendy Agniezsky Holland vs zaiste pote. Prenesie vs do obdobia, kedy Beethoven skladal svoje najvznamnejie dielo. Sm umelec proti vetkm. Sm vo svojej hlave, sm vo svojej hudbe. Vlastne nie tak celkom sm. Zbliuje sa smladou, ambiciznou hudobnkou, nachdza vnej mzu. Holland natoila tento film vmedzinrodnej koprodukcii akdispozcii mala kvalitnch a medzinrodneznmych hercov: Eda Harrisa, Diane Kruger, Matthewa Goodea i Joea Andersona.

Drsn Harry (Dirty Harry, USA, 1971, Don Siegel), Prima Cool, 22:00
Clint Eastwood vikonickej lohe vyetrovatea vSan Franciscu, ktor ide po krku istmu masovmu vrahovi. Ten zabja svoje obete okrem inho aj zo striech svojou pukou na vek vzdialenosti, take chyti ho nebude vbec jednoduch. Dokonca Harry bude obas vsitucich, kedy tajomn vrah bude ma nad nm vrazn prevahu. Drsn krimi Dona Siegela urite nestoj len na cool Eastwoodovch pohadoch, ale je aj kritickm komentrom kspoloenskej situcii 70- rokov.

TV tipy 2.5. - 8.5. 2023

Piatok, 5. mj

Pianista (Le Pianiste, Franczsko, Posko, Nemecko, Vek Britnia, USA, 2002, Roman Polanski), Nova Cinema, 21:50
Wladyslaw Szpilman je vynikajci pianista, ktor ije vo Varave so svojou rodinou. Po napadnut Poska nacistickm Nemeckom sa vak ich ivot tragicky zmen. Ako idia musia nosi na rukvoch psky s hviezdou a postupne s nten rozpreda svoj majetok, vrtane Wladyslawovho piana, aby preili. Napokon sa ocitn na mieste, ktor vstpilo do dejn ako Varavsk ghetto…

Dvaja mui vmeste (Deux hommes dans la ville, Franczsko, Taliansko, 1973, Jos Giovanni), Jednotka, 22:05
Bankov lupi vpodan Alaina Delona sa vracia po dlhch rokoch zvzenia stbou novho, plnohodnotnejieho ivota. Vracia sa sp kmanelke, ale kumpni zpodsvetia by ho radi videli op medzi sebou. Ktomu, aby sa tak nestalo, mu dopomha vychovvate stvrou Jeana Gabina. Mua vak zane a notoricky prenasledova miestny policajn komisr abude sa snai Gina nachyta pri alom zloine. Je mon, aby sa bval zloinec zmenil? Na to sa pta film Dvaja mui vmeste Josho Giovanniho.

Divok Django (Django Unchained, USA, 2012, Quentin Tarantino), Dajto, 22:10
Prv western kultovho americkho autora Quentina Tarantina je zasaden do polovice 19. storoia, kedy v Amerike zri obianska vojna. Jamie Foxx stvruje ernoskho otroka Djanga, ktormu sa naskytne uniktna prleitos vyslobodi sa zo zajatia. Njomn lovec ud, dr. Schultz (Christoph Waltz), pover Djanga lohou polapi diabolskch bratov Brittlovch. Django sa do zadania pa snasadenm, ktor je obdivuhodn adesiv zrove.

TV tipy 2.5. - 8.5. 2023

Sobota, 6. mj

Krotk (eskoslovensko, 1967, Stanislav Barab), Dvojka, 15:55
Stanislav Barab adaptoval Dostojevskho poviedku krtko pred tm, ako sa rozhodol pred emigrciou. Snmku charakterizuje draz na psychologizciu postv, hlavne mladukej eny (Magda Varyov) majitea zlone (Ctibor Filk), ktor sa rozhodne pre samovradu. Manel svoju mlad nevestu nechpe anevie sa jej citovo dotkn. Prbeh je rozprvan pomocou vntornho monolgu manela, zatia o Varyovej herectvo je redukovan do nepatrnch gest i mimiky.

Spojenci (Allied, Vek Britnia, USA, 2016, Robert Zemeckis), Dajto, 20:30
Spojenci, film slvneho Roberta Zemeckisa, reisra Forresta Gumpa i trilgie Cesta do budcnosti, je nrovo nesmierne bohat film (historick vojnov film, akn film, romantick melodrma, pionny triler) sprecznou vpravou aretro-hollywoodskou tylizciou. Prenesieme sa do 40. rokov minulho storoia avijeme sa do lsky americkho vojaka (Brad Pitt) akrsnej Franczky (Marion Cotillad). Vetko za hudobnho doprovodu Alana Silvestriho.

Rocketman (Vek Britnia, Kanada, USA, 2019, Dexter Fletcher), T 1, 21:20
Fletcher len pr mesiacov pred premirou tohto filmu dokonoval za Bryana Singera in film obritskej legende skupine Queen. Rocketman je ale vskutku len Fletcherovm spechom. Vpravn muzikl odetstve, dospievan aprofesionlnej karire jednho znajvznamnejch hudobnkov Eltona Johna je zmesou fantazijnch ale aj kruto realistickch prvkov. Film sa neboj ukza svoj subjekt vzlom svetle, o je nepochybne aj dkazom skvelej kreatvnej spoluprce medzi reisrom asamotnm Johnom. Film ponka aj najznmejie hity, ktor ale neprezentuje vrmci chronologickej lnie, ale vyuva ich na posvanie deja.

TV tipy 2.5. - 8.5. 2023

Nedea, 7. mj

Smrt krsnch srnc (1986, eskoslovensko, Karel Kachya), T1, 16:00
Reisr Karel Kachya preniesol na pltno poviedkov knihu Otu Pavela, pojednvaj oivote idovsko-eskej rodiny vpredvojnovch avojnovch asoch. Kachya sa neubral smerom jednoduchej moralitky a divk tak Hemnkovho predavaa vysvaov, zvodcu arybra v jednom berie so vetkmi jej kladmi a zpormi. Smrt krsnch srnc je film viac o osude, ako o tom, e nae iny s prinami naich neskorch spechov i nespechov.

Dunkirk (Vek Britnia, Holandsko, Franczsko, USA, 2017, Christopher Nolan), Nova Cinema, 20:00
Britsk reisr Christopher Nolan pravidelne strieda vo svojej tvorbe mysterizne sci-fi snmky a civilnejie zleitosti, pokia tak meme nazva aj osudy Batmana. Dunkirk je film nakrten na zklade skutonch udalost poas bojov v druhej svetovej vojny na pobre franczskeho Dunkirku. Op vak ide o netradine prerozprvan dielo. Paralelne sledujeme boje na zemi, vo vzduchu a na vode. Tete sa na Toma Hardyho, Cilliana Murphyho, KennethaBranagha alebo Marka Rylancea.

Tich bolest (eskoslovensko, 1990, Martin Holl ml.), CS Film, 20:00
Asi vrcholn film Martina Hollho mladieho, jednho z najlepch slovenskho reisrov vnaich kinematografickch dejinch. Scenr vychdza zpredlohy Jiho Kriana, ktor napsal u v60. rokoch, ale normalizcia neskr stopla vydanie kniky. Krian nslede vlastn text prispsobil scenru kHollho spracovaniu. Tragikomick prbeh Tichej bolesti rozprva o krutch eskoslovenskch spoloenskch a politickch pomeroch50. rokov. Rozprvanie sa odvja vdvoch asovch rovinch: spomnanie hlavnej postavy na detstvo (1) avojensk slubu (2). Postava dedka je hlavn postavu pevnm svetlm bodom spomnania.

TV tipy 2.5. - 8.5. 2023

Pondelok, 8. mj

Piese osivom holubovi (eskoslovensko, 1961, Stanislav Barab), Dvojka, 12:40
Piese osivom holubovi je poviedkov film zobdobia druhej svetovej vojny aSNP. Na vojnu sa tu pozerme prizmou skupiny det. Stanislav Barab vo filme neoslavuje prvoplnovo iadnu armdu ani odboj, ale detsk odvahu jej eli, ike tu vbec nejde odetsk hry. Piese osivom holubovi je prost sentimentu, ptosu apropagandy apreto dodnes patr knajvraznejm slovenskm dielam otomto seku naich dejn. Taktie aj dnes zaujme divka vynikajcou kamerou Vladimra Jeinu.

Obchod na korze (eskoslovensko, 1965, ElmarKlos, Jn Kadr), Jednotka, 16:55
Jedin slovensk film, ak kedy zskal Oscara. Je samozrejme otzne, i ide skutone oslovensk film, alebo viac film eskoslovensk. Kadopdne sa oriu postarala autorsk eskoslovensk dvojica Kadr Klos. Sledujeme osudy jednoduchho loveka Tna Brtka vasoch arizcie na slovenskej dedine. Mu sa dostane kvlastnctvu predajne knoflkov, kde predva star idovsk ena. T vbec nem potuchy, o sa vskutonosti deje, Tno si ale veci zane rchlo uvedomova.

Nepriate pred brnami (Enemy at the Gates, USA, Nemecko, Vek Britnia, rsko, Franczsko, 2001, Jean-Jacques Annaud), Dajto, 20:30
Historick vekofilm sa vracia do filmovo stle nevyerpanho obdobia druhej svetovej vojny. Vcentre zujmu je bitka oStalingrad, pri ktorej si boli obe strany vedom, e prve tam sa rozhodne oich osude aaj ofinlnom vsledku zdrvujceho konfliktu. Prbeh ostrete ruskho ostreovaa Zajceva anemeckho majora Koniga je inpirovan rovnomennou knihou historika Williama Craiga. Reisr Jean-Jacques Annaud je vekolepmi filmami znmy, reroval aj Meno rue, Sedem rokov vTibete alebo Milenca.

TV tipy 2.5. - 8.5. 2023

source

RELATED ARTICLES

Most Popular