štvrtok, 23 marca, 2023

Tár


as je esencilnou sasou interpretcie. Bezo ma nemete zaa. Ja spam stopky.“

Cate Blanchett vo svojom najnovom filme pridva do svojho hereckho repertoru vnimonch osobnost al siln kaliber. V novinke Todda Fielda Tr sa predstavuje vhlavnej lohe nadanej klavristky, skladateky a dirigentky Lydie Tr. Prbeh a rola jej boli napsan priamo na telo. Ak by ponuku odmietla, film by nevznikol. K alej zlatej soke m vemi dobre naliapnut.

Lydia fdiriguje orchester vBerlnskej filharmnii u sedem rokov. Stretvame sa sou navrchole jej dirigentskej kariry. Pripravuje sa na uvedenie vysoko oakvanho nahrvania Mahlerovej Piatej symfnie. Popri prpravch na koncert sledujeme Lydiu v rznych ivotnch situcich ako dva rozhovory novinrom, rob masterclassy, debatuje s blzkymi priatemi alebo konfrontane vstupuje do vzahov so spoluiakou svojej dcry, ktor upodozrieva zo ikany.

Lydiino konanie nabda divka k zamysleniu sa nad aktulnymi spoloenskmi otzkami, ako aj postavenm hudby vnaich ivotoch. Prbeh tie skma, ako chut moc alebo o sa stane slovekom, ke ho moc pohlt. Ako sa postupne stva neznesitenm aako ho zanaj opa aj t najbli.

Zkladom spechu novinky je hereck majstrovstvo Cate Blanchett, ktor prakticky nezlezie zpltna. Je fascinujce sledova, ako pri zdanlivo menej zivnej klasickej hudbe doke hereka popsa proces tvorby tak neodolatenm spsobom. Avak svojm sprvanm sa Lydia rti do vlastnej priepasti. Zosmieuje tudentov, ktorm dva pocti svoju nadradenos, poniuje svoju dlhoron asistentku Francescu (Nomie Merlant) atoxicky sa sprva aj ku svojej manelke Sharon (Nina Hoss).

Hoci Lydia vinu asu psob isto, sebavedomo adominante, jej osobn prevanie ju voiach divkov mierne pouduje. Vskrom spoznvame obyajnho loveka, ktor rovnako ako ostatn bojuje so svojimi neistotami asnva svoje sny. Jej osobn peripetie s vo viditenom kontraste kjej profesionlnemu dirigentskmu nadhadu.

Filmov prbeh manipulatvnej Lydie pripomna uitea hudby Terencea Fletchera zfilmu Whiplash (2014), ktor je posadnut dokonalosou aktorho vzah ku svojim iakom je poznaen vraznm nedostatkom empatie. Hudba voboch prbehoch m vak zsadn postavenie. Ist paralela sa ponka aj s precznym filmom Michaela Hanekeho Pianistka (2001).

T

Oproti Whiplashu sa vak vsnmke Tr o hudbe rozprva viac, ne pova. Hudba jednoznane ovplyvuje vetky filmov postavy ako aj dejov linku. Lydia sa najastejie objavuje sediac za klavrom alebo stojac pred orchestrom. Vedajie postavy s doslova vedajmi.

Reisr ascenrista Todd Field (Mal deti) zanal vosemdesiatych rokoch minulho storoia ako herec. Hereck remeslo zavesil po roku 2000 na klinec, kedy sa plne zaal venova filmovej rii. Snmka Tr je jeho tretm celoveernm dielom. Ostatn dielo Todda Fielda ocenil aj Martin Scorsese: …mran sa zdvihli, ke som uvidel a preil jeho film Tr.

Tr nahliada na rzne tmy na monosti ien vynikn vdominantne muskch profesich, na mocensk zpas i na udsk schopnos postavi sa svojim vlastnm strachom. Polemizuje, o sa me sta slovekom, ak na vrchole kariry uver sm vseba avo svoju neomylnos, a o sa me sta sostatnmi, ke ich zane podraova svojim zujmom aich potreby necitlivo (a mono nevedomky) potla.

T

Je mon, e Lydia m Aspergerov syndrm, ktor sa vyznauje silnm zameranm na detail alebo intenzvnymi zujmami. Cel film je nakrten cez prizmu strednej postavy. Ak teda Ldia nazer na ostatnch vzhadom na svoju diagnzu len v detaile, potom ani divk ich neme vidie inak.

Hoci je snmka udivkov ako aj ukritiky populrna, tma a samotn postava Lydie Tr vyvolali kontroverzie. Filmri boli obvinen, e s protiensk. Dirigentka Marin Alsop, ktor vprbehu Lydie Tr vid mnoh paralely sjej vlastnm prbehom, sa ctila urazen. Snmke vyta, e enu vtejto pozcii zobrazila viac menej vnegatvnom svetle. Vyznala sa, e to bolo pre u a srdcervce.

Filmov scenr tie tematizuje, ako me jedno nesprvne zostrihan video ovplyvni verejn mienku alebo i sa d hudobn skladate/skladateka vbec vnma bez kontextu a len cez jeho tvorbu. Kritick obec dielo rozdelilo. Nie kad zjej lenov plne shlas so spsobom, ak uhol pohadu na predmetn tmy bol zvolen.

T

Pre Cate Blanchett je film meditciou omoci, ktor sa vzahuje na vetky pohlavia, je teda bezpohlavn. Napriek tomu, e postava Tr je inpirovan skutonmi dirigentkami, film ako tak je fikciou. Snmka Tr obsahuje ohromujce klasick party, ktor dopa psobiv hudba Hildur Gudnadttir. Prve Gudnadttir skomponovala podobne siln motvy aj pre prbeh zlosyna Jokera.

Tr je zrune vycibren dielo. Filmov fajnmekri si prdu na svoje vborn scenr, mnostvo dialgov, kamera, zvuk, hereck vkony… Ale d sa tie poveda, e ako dirigentke, tak aj novinke Todda Fielda, akoby chba srdce.

Tr (USA, 2022, 158 min.)
Ria: Todd Field. Scenr: Todd Field. Hraj: Cate Blanchett, Nomie Merlant, Adam Gopnik, Marc-Martin Straub, Egon Brandstetter, Ylva Pollak, Paula Frst, Sylvia Flote, Sydney Lemmon, Mark Strong, Nicolas Hopchet …

source

RELATED ARTICLES

Most Popular