sobota, 3 júna, 2023
ÚvodFilmSuzume

Suzume


Ke sa nm Hayao Miyazaki odporal do penzie (nebojte, tento rok ete jednu novinku doru), hadal som novho japonskho tvorcu. Aobjavil som borca Makoto Shinkai. M za sebou skvostn filmy rozlinho rozsahu (odporam Zhradu slov, ktorej sta 46 mint) a zaiaril najm poslednmi kskami Your Name (mj film roka 2017) aWeathering With You (nemenej dobr vec).

Preto je asn vidie, e jeho najnov poin, ktor zbral japonsk inske kin, sail dokonca na Berlinale vhlavnej kategrii, prichdza aj do naich kn. Je to pikov ukka aktulnej japonskej tvorby aanca ochutna, o je ich blockbuster. Nenechajte sa tradine zmias veselmi postavikami i animciou, Shinkai prina op jeden siln, dospel prbeh.

Zprolgu vm vea jasn nebude (mal dievatko kra opustenou krajinou), ale scny pred nzvom filmu zan odkrva prv indcie. Hlavnou hrdinkou je 17-ron Suzume, ktor ije vmalom meste so svojou tetou. Aletargia mladosti sa zrazu kon prchodom neznmeho mladka hadajce ruiny. Ke ho navedie do starch kpeov za mestom, krtko na to uvid Suzume obrovsk entitu, o sa bli kmestu. Ke sa rozbehne do kpeov, objav mladka snaiaceho sa zavrie aksi dvere. Netrv dlho a mladkSota Manakata sa zmen na detsk stoliku. Zana dlh cesta po Japonsku, kde Suzume so stolikou naha mal maa aobjavuje alie tajomstv za magickm dverami…

Hrozba vtvare erva? Chlapec ako trojnoh stolika? Magick dvere na opustench flekoch Japonska? Dieva cestuje cez ostrovy len tak? To s predsa ben scenristick ahy Makoto Shinkaia, ktor sa sdivkom nemazn achce ho prekvapova. Sklad si dej po svojom aete aj t plne prv sekvencia zapadne do celkovho deja amono vm spln elanie, ktor mte aj vy sami achceli by ste ho prei.

Suzume

Suzume je alie originlne dielo reisra, hoci spoiatku sa zd, e nedosiahne „wow momenty“ ako predchodcovia. Azda sa magick dvere na prv poutie nedoku vyrovna vmene tiel (Your Name) i dievau ovldajcom poasie. Ale Suzumem in truktru, hoci ofantastick prvky nie je ndza. Shinkai sa svou mierou dotka aj relnych udalost, ktor zmenili tvr Japonska nedvno ivdvnej minulosti. Anie je nhoda, e prepojenie sa tkaj vekch zemetrasen…

Snmka sa d rozdeli na dve polovice prvou je nahaka po Japonsku po maiatku inachdzan dver. Tie vak neslia iba ako typick portly do magickej zeme aich zatvranie m svoj zmysel. Paralelne je aj samotn cesta Suzume funknou alegriou na putovanie, dospievanie aformovanie osobnosti. e sa popritom aj zamiluje do mladka, o aktulne vyzer ako stolika (ale inak je vysokokolk, ktormu hroz prepadnutie), je bonus, ale neakajte typick lovestory. Je vak nramne zaujmav sledova, ako sa doku city vytvra aj bez fyzickej predlohy aniekedy sta len hlas iprtomnos…

Suzume

Druh polovica i cel lnia tartuje po majesttnej sekvencii vTokiu azane sa ete viac sstredi na abstraktn tmy jednotlivch postv. Nielen Suzume aSota, v priestor zska teta Tamaki i kamo Tomoya. Azrazu roadmovie pokrauje do rodnho mesta amusme sa vysporiada svnymi tmami. Ako i po strate blzkych? Ako ju preva mal dieva aako sestra, ktor sa obetuje pre vchovu netere? Shinkai vzdva hold tme straty iopustenia, o ukazuje aj na miestach, kde sa objavuj dvere. Ke nieo zana, m majesttne otvorenie afanfry ke nieo kon, chradncim tempom mizne…

Samozrejme, Suzume naplno odkrva vzahy svojich postv: rodinn, bostn ikamartske. Prve otzka straty je vak zko prepojen srelnou katastrofou, ktor a nejednu generciu Japoncov: ako kedysi vek zemetrasenie vKant oblasti, kedy vyhorela vina Tokia (1923) i nedvne vTohoku (2011, uns znme kvli Fukushime). To je novinka aj pre Shinkaia, ktor niektor fantasy prvky d bokom vprospech vyrovnvania sa srelnymi tragdiami vivotoch postv.

Suzume

e vborn animcia prina mnostvo mimoriadnych momentov ajemn remeselne precten tylizcia vdy pote, netreba ani zdrazova. o je vak dleit, je ma ancu zaiSuzume v kvalitnom kine s kvalitnm zvukom.Ide op o jeden z tch filmov, ktor sa vm po dopozeran zaryje do pamt a aj ke u poznte jeho pointy, viete si ho pokojne ui znova a znova. Toto anime nepatr na obrazovky mobilov, doslova si pta sstreden publikum pred vekm pltnom.

PS Vslovenskom CinemaCity sa mihla aj 4DX verzia, ktor ete viac umocuje zitok. Ak ju ete njdete, nevhajte sjej nvtevou. Podobne ako kedysi pri Weathering With You, aj tu si vemi uijete elementy poasia i akcie. Najsilnejm trikom filmu je popri kvan sedadiel prve vietor, ktor je prepojen smagickmi dverami. Vodn efekty neahaj tak prm, ale hbajce sedadl obohatia pr scn. Prekvapiv s prve tie prechody: film m mil civiln scny bez efektov ado toho prdu intenzvne sekvencie, kde sa 4DX sla doke vybri.

Suzume no tojimari (Japonsko, 2022, 122 min.)
Ria: Makoto Shinkai. Scenr: Makoto Shinkai. V originlnom znen: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu, Shta Sometani, Sairi It, Kotone Hanase, Kana Hanazawa, Ryunosuke Kamiki, Ann Yamane, Akari Miura, Nichole Sakura …

source

RELATED ARTICLES

Most Popular