Vďaka medzinárodnému vzdelávaciemu programu Technology Nation, ktorý umožňuje každému študovať počítačové programovanie zdarma, budú môcť záujemcovia v Žiline študovať IT kurz založený na základe programu Harvardovej univerzity CS50. Iniciatíva v spolupráci s ukrajinskou neziskovou organizáciou BrainBasket Foundation pomohla 1900 ľuďom na Ukrajine absolvovať bezplatné kurzy o základoch programovania a začať svoju kariéru v oblasti IT.
Kurz sa zaoberá hlavnými aspektmi počítačového programovania a programovacích jazykov – C, Python, JavaScript, HTML / CSS, vďaka spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerity ho budú môcť navštevovať záujemcovia aj v Žiline.
„Vedenie Fakulty riadenia a informatiky sa rozhodlo podporiť tento zaujímavý program poskytnutím priestorov pre stretnutia mentora so študentmi kurzu. Začiatok kurzu závisí od počtu záujemcov a od toho, koľkí záujemcovia budú úspešní počas výberového konania, ktoré je v réžii nadácie BrainBasket,“ uviedol Peter Márton, prodekan pre zahraničné vzťahy Fakulta riadenia a informatiky. Predpokladaný štart projektu v Žiline je naplánovaný už na február 2018.
Podmienkou je angličtina na vyššej úrovni
Účasť v programe síce nevyžaduje predchádzajúce technické znalosti a zručnosti, podmienkou je však kvalifikácia na úrovni upper-intermediate v anglickom jazyku. Väčšina materiálov je v anglickom jazyku, záujemcovia by mali takisto dosiahnúť vek aspoň 18 rokov. Výber študentov prebieha formou dotazníka a následne skúšobnej úlohy, pričom vybraní budú záujemcovia, ktorí ju zvládnu lepšie v porovnaní s ostatnými.
Kapacita kurzov by mala byť na úrovni 15 účastníkov, tí budú konzultovať s mentormi. „Nadácia BrainBasket a aj naša fakulta máme záujem na tom, aby mentori boli jednak skúsení programátori a tiež aby mali pedagogické zručnosti. Myslím, že zatiaľ sa za mentora prihlásil jeden medzinárodne uznávaný odborník z radov našich zamestnancov,“ spresnil Márton.
Vyučovanie a konzultácie budú prebiehať v budove Fakulty riadenia a informatiky, v niektorej z pätnástich moderne vybavených počítačových učební. Študenti by sa mali stretávať počas štvormesačnej doby v utorky a štvrtky od 18:00 hod. do 19:30 hod. „Partnerom pre projekt na UNIZA sú Fakulta riadenia a informatiky, Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum,“ uzavrel prodekan pre zahraničné vzťahy na FRI.

Bližšie informácie aj možnosť požiadať o účasť v programe nájdete na https://brainbasket.org/tn-slovensko/

source