Rok 2022 už netrpezlivo prešľapuje za dverami a je ten správny čas zamyslieť sa nad budúcimi technologickými trendmi. Johan Paulsson, technický riaditeľ spoločnosti Axis Communications, uverejnil svoj každoročný výhľad trendov v bezpečnostnom sektore.
Aj budúci rok bude naprieč všetkými témami rezonovať „dôvera“. V priebehu rokov sme už hovorili o dôvere vo využívanie získaných údajov, alebo o dôvere v bezpečnosť systémov. Vidíme, aké dôležité je zosúladiť prebiehajúce tempo technologických inovácií s budovaním dôvery vo využívanie nových technológií. Pohľad do roku 2022 nám ukazuje koľko zaujímavých technologických trendov môže byť v krátkom čase spojených s potrebou vybudovať dôveryhodný technologický ekosystém.
Dôležitú úlohu bude zohrávať aj udržateľnosť, ale tú už nemožno považovať za trend. Musí byť zakotvená vo všetkom, čo robíme. Všetko musí byť v súlade so znižovaním nášho vplyvu na životné prostredie a fungovaním etickým a dôveryhodným spôsobom.
Rok 2022 bude nepochybne ďalším fascinujúcim rokom, ktorý nebude bez výziev, ale prinesie aj významné príležitosti. Ako vždy sa naň dívame s optimizmom.
Ďalšie tlačové správy >>

source