Získajte výhody predplatného systému Chcem získať predplatné
V rámci projektu podporeného EÚ investujú do inteligentných sietí stovky miliónov eur.
Foto: Energie-portal.sk
Pripájaniu nových zdrojov zelenej energie, ale aj rozvoju elektromobility či akumulácie elektriny by mali na Slovensku pomôcť nové technológie. Prevádzkovatelia sústav v spolupráci s maďarskými partnermi realizujú projekt Danube InGrid, ktorý do viacerých častí krajiny prinesie inteligentné siete, „smart grid.“
Záznam verejnej konzultácie k projektu Danube InGrid, v rámci ktorej ho predstavili šéfovia spolupracujúcich energofiriem, si môžete pozrieť vo videu nižšie.
V článku sa dozviete:
Energetický trh v poslednom desaťročí prechádza obrovskými zmenami, ktoré súvisia predovšetkým so snahou EÚ o jeho dekarbonizáciu a s elimináciou závislosti na fosílnych palivách. Aktuálna vojna na Ukrajine tento trend ešte zvýraznila a urýchlila.
Medzinárodný projekt Danube InGrid je primárne zameraný na budovanie inteligentnej siete v regióne východnej Európy. Nové technológie majú umožniť rozsiahlejšiu integráciu výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do distribučnej sústavy, a to pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Cezhraničná spolupráca má súčasne zlepšiť prepojenie jednotného energetického trhu EÚ. Ako projekt spoločného záujmu (PCI) má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

• Jalový výkon je čoraz väčší problém, priznáva SEPS. Pomôcť má dohoda s distribučkami
• Radoslav Haluška z VSD: Kompenzačné tlmivky nepredstavujú rozumné riešenie jalovej elektriny
Projekt Danube InGrid je v?prvej vlne výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností –Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (SEPS) a Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD) s?maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
V minulom roku pôvodný rozsah projektu Danube InGrid doplnili o?druhú vlnu realizácie, ktorá predstavuje rozšírenie územia na východné Slovensko a zapojenie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., ako aj dvoch maďarských distribučných spoločností. Realizátori druhej vlny projektu Danube InGrid sa v?súčasnosti uchádzajú o?získanie spolufinancovania z?EÚ. 

IPESOFT

„VSD sa dlhodobo a systematicky venuje témam súvisiacim s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou distribučnej sústavy, preto je pre nás dôležité byť súčasťou druhej vlny projektu Danube InGrid. VSD chce v rámci aktivít, rovnako ako naši západní kolegovia, vhodne doplniť technologickú komunikačnú vrstvu a zabezpečiť tak zvyšovanie flexibility pri riadení sústavy,“ priblížil Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a?generálny riaditeľ VSD.

• SEPS zmodernizovala dôležité cezhraničné vedenie. Za hranicou sa pridali susedia
• SEPS schválila autorizáciu na certifikovanie podporných služieb ďalšej firme
„Zabezpečenie kvalitatívnych parametrov elektriny pre rozvoj elektromobility a decentralizovaných zdrojov zabezpečí nová elektrická stanica Lučivná, ale taktiež inteligentné batériové úložiska v Levoči a Giraltovciach. VSD v minulosti výrazne zvýšila podiel automatizácie na nadzemných vedeniach vysokého napätia a preto v rámci tohto projektu rozšíri mieru automatizácie transformačných staníc predovšetkým v intravilánoch miest a obcí, tak aby VSD v roku 2028 prevádzkovala smart VN sústavu na celom vymedzenom území. Významnou súčasťou projektu sú IT aktivity zamerané na oblasti kybernetickej bezpečnosti, GDPR a predovšetkým inovatívne a plne elektronické spôsoby komunikácie s našimi zákazníkmi a partnermi,“ doplnil.
Koncom júna sa k projektu Danube InGrid uskutočnila verejná konzultácia, ktorej cieľom bolo informovať všetkých starostov a primátorov, zástupcov stavebných úradov, ako aj občanov, ktorých mestá a obce sú priamo dotknuté realizáciou projektov, o konkrétnych uskutočnených aktivitách. Pozrite si jej záznam.

Prvá fáza projektu Danube InGrid sa realizuje od roku 2020 na západnom Slovensku ako aj na území Maďarska. Celkový rozpočet na projekt je 291 mil. eur, pričom spolufinancovanie zo strany EÚ je na úrovni 35 %. 
„Vďaka spolufinancovaniu na tejto úrovni sme schopní aj v tomto čase realizovať investíciu, ktorej cieľom je zavádzanie najnovších smart technológií na automatizované riadenie distribučnej sústavy. Súčasťou projektu je napríklad aj výstavba optických trás na distribučných vedeniach, ktorá umožňuje pripraviť infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba inteligentných bezobslužných elektrických staníc 110/22 kV Mierovo a 110/22 kV Vajnory a tiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a?výkonný riaditeľ ZSD. 

SEPS

SEPS v tlačovej správe informuje, že v rámci projektu realizuje investičné zámery, ktoré prispejú k širšej integrácii obnoviteľných zdrojov do sústavy. 
„Predmetom realizácie zo strany SEPS bude v západoslovenskej časti územia výstavba novej elektrickej stanice Vajnory s transformáciou 400/110 kV, ktorá je dlhodobo plánovaná z dôvodu zabezpečenie očakávanej budúcej spotreby elektriny v oblasti hlavného mesta Bratislavy,“ vysvetlil Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.
© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.
Podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30 % v porovnaní s referenčným obdobím. Pri schvaľovaní žiadostí bude štát prihliadať na dve kľúčové kritériá.
Východoslovenská distribučná dostala zelenú na testovanie „lieku“ na dlžoby, aj energetickú chudobu.
Dočasné uvoľnenie pravidiel pri povoľovacích procesoch má urýchliť vybrané investície.
Zadajte váš e-mail a my Vám budeme zasielať len najdôležitejšie informácie. (max. 1 x týždenne)
29. novembra 2022
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika pozýva na diskusný klub na tému energetickej krízy. Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom diskusie.
ISSN 1338-5933 | Politika používania cookies | Predplatné | Inzercia | Kontakt
© 2009 – 2020 Property & Enviroment s.r.o. | Programmingframer.sk | Webdesign, PPCNetsuccess.sk

source