Technológie čoraz viac pretvárajú prakticky všetky odvetvia. Opatrenia súvisiace s doznievajúcou (dúfajme) pandémiou zvýšili dopyt po nových spôsoboch práce, nakupovania a podnikania. Firmy  v rámci reakcie na vzniknutú situáciu začali ešte intenzívnejšie nasadzovať inovatívne technologické riešenia aby dokázali fungovať, posilnili dodávateľské reťazce, uspokojili meniace sa potreby zákazníkov a zamestnancov a samozrejme premenili nazbierané údaje z procesov na dôležité poznatky pre podporu rozhodovania s cieľom dosiahnuť rast. Každé odvetvie má jedinečné obchodné potreby, funkcie a procesy, ktoré si vyžadujú prispôsobenie základnej funkčnosti riešenia. Flexibilné riešenia SAP to v plnom rozsahu umožňujú.

CEO spoločnosti SAP  Christian Klein
Riešenia spoločnosti SAP účinne pomáhajú zákazníkom riadiť ich digitálnu transformáciu. Na podujatí SAP Sapphire spoločnosť predstavila veľa cloudových a produktových inovácií navrhnutých tak, aby posúvali zákazníkov k ďalším úspechom v čoraz nestálejšom svete. Tieto inovácie im umožnia prejsť od úvah o Industry 4.0, digitálnej transformácii, či o udržateľných riešeniach ku konkrétnym činom s cieľom transformovať podnikanie v cloude, urýchliť inovácie nasadzovaním riešení na báze AI, či vývoja aplikácií bez nutnosti rozsiahleho programovania.
Podľa nedávneho prieskumu Boston Consulting Group až 80 % spoločností uvažuje o digitálnych riešeniach, aby zvládli súčasné obchodné výzvy, prípadne ich aj nasadzujú, avšak iba asi 30 % firiem realizuje skutočnú digitálnu transformáciu svojho podnikania. Oznámené inovácie pomáhajú zákazníkom SAP urýchliť ich transformáciu pomocou inovatívnych riešení založených na cloude, zahŕňajúce komplexné obchodné procesy, ktoré zákazníci najviac potrebujú. SAP na podujatí oznámil inovácie v štyroch kľúčových oblastiach:

„Riešenia SAP a hlboké odborné znalosti v tomto odvetví už 50 rokov pomáhajú podnikom na celom svete k čo najlepšiemu a najefektívnejšiemu fungovaniu“ zdôraznil Christian Klein, CEO a člen predstavenstva SAP SE. „Máme jedinečnú príležitosť a pozíciu aby sme naďalej umožňovali úspech našich zákazníkov v rýchlo sa vyvíjajúcom svete podporou digitálnej transformácie založenej na cloude, ktorá rieši najnaliehavejšie výzvy zákazníkov, od odolnosti dodávateľského reťazca po udržateľnosť.“

Softvér SAP ERP pomáha podnikom fungovať čo najlepšie už viac ako 50 rokov. V súčasnosti tisíce spoločností všetkých veľkostí a naprieč odvetviami poháňajú obchodné inovácie so SAP S/4HANA Cloud a RISE with SAP. Toto komplexné riešenie zahŕňa cloudové ERP pre všetky obchodné potreby, praktiky a rozšíriteľnosť v ďalšom odvetví, analytiku a inteligenciu obchodných procesov a služby od spoločnosti SAP a partnerov orientované na výsledky. Riešenia umožňuje spoločnostiam stať sa inteligentnými, udržateľnými podnikmi v cloude.
Inovácie SAP zlepšujú efektívnosť a transparentnosť dodávateľského reťazca, čím umožňujú lepší výkon a odolnosť. SAP na podujatí oznámil nový balík aplikácií pre iOS, ktoré zefektívňujú digitálny dodávateľský reťazec a poskytujú pracovníkom intuitívne nástroje. Prvé dve aplikácie z balíka  SAP Warehouse Operator a SAP Direct Distribution sú už dostupné v Apple App Store.
Nový cloud SAP Digital Manufacturing spája najnovšie inovácie v oblasti analytiky, špičkových výpočtov a automatizácie s najmodernejšími, komplexnými výrobnými procesmi. SAP Business Network sa aj naďalej rozvíja ako najväčšia obchodná sieť na svete a vďaka integrácii Taulia môžu zákazníci využiť potenciál ich pracovného kapitálu.
Nové funkcie  SAP Cloud for Sustainable Enterprises pomáhajú firmám inovovať v kľúčových oblastiach riadenia udržateľnosti. Zahŕňajú aj vylepšený SAP Product Footprint Management, takže zákazníci môžu znížiť uhlíkovú stopu produktov vo veľkom rozsahu pomocou živého pripojenia zo SAP S/4HANA Cloud, vrátane možností dopravy a cestovania.
SAP AppGyver poskytuje bezkódové, prípadne nízkokódové riešenie pre vývoj podnikových aplikácií. V aktuálnej verzii zahŕňa natívnu integráciu so SAP Service Cloud a je k dispozícii ako súčasť bezplatnej úrovne pre SAP Business Technology Platform. Riešenie našlo uplatnenie napríklad u fínskeho výrobcu elektrických motocyklov Verge, kde slúži na vývoj a integráciu vysoko flexibilného systému, postaveného na mieru potrebám spoločnosti.
 SAP Process Automation, ktoré je tiež súčasťou SAP BTP Free Tier, bolo vylepšená na riadenie pracovného toku bez kódu a robotickú automatizáciu procesov (RPA). SAP AppGyver umožňuje rýchlejší vývoj aplikácií a hlbšiu integráciu s aplikáciami SAP. Je to vývojové prostredie prakticky bez nutnosti kódovania, ktoré umožňuje vývojárom na akejkoľvek úrovni zručností vytvárať podnikové aplikácie pomocou intuitívnych funkcií drag-and-drop. SAP AppGyver je teraz zabudovaný priamo do riešenia SAP Service Cloud, takže používatelia môžu vytvárať vlastné používateľské rozhrania, ktoré rozširujú funkcie riešenia SAP Service Cloud. V nadchádzajúcich mesiacoch bude SAP AppGyver poskytovať nové cloudové funkcie, aby zákazníci mohli vizuálne vytvárať cloudové dátové modely a aplikačnú logiku.
Riešenie SAP Digital Manufacturing Cloud spája najmodernejšie výrobné procesy, analytiku, IoT a inovácie v oblasti edge computingu. Oznámené rozšírenie pre spracovateľský priemysel je reakciou na silný dopyt zákazníkov. Zaoberá sa celým procesom od návrhu po plánovanie, dodávku a prevádzku a taktiež integruje procesy a výrobné zákazky zo SAP S/4HANA a SAP S/4HANA Cloud. Zákazníci môžu využívať SAP Digital Manufacturing Cloud na presadzovanie súladu s procesmi, analýzu scenárov a integráciu systémov v rámci prístupu Industry 4.0, ktorý efektívne využíva zdroje. S Industry 4.0 spoločnosti pridávajú nové úrovne automatizácie a skutočná hodnota pochádza z integrácie obchodného kontextu s údajmi pochádzajúcimi zo strojov. Riešenie umožňuje používateľom operatívne reagovať na neočakávané udalosti monitorovaním celého výrobného procesu so zabudovanou inteligenciou pre optimalizáciu zdrojov. Umožňuje tiež sledovanie a zvyšovanie výkonnosti globálnej výroby, či a výroby na úrovni závodu analyzovaním prevádzkových údajov s cieľom identifikácie suboptimálnych procesov prostredníctvom intuitívnej, vopred nakonfigurovanej analýzy.
Využíva ho napríklad Smart Press Shop, spoločný podnik Porsche a Schuler vo svojej novej továrni na výrobu automobilových dielov, ktorá sa riadi princípmi Industry 4.0. Vďaka tomuto nástroju sa okrem iného podarilo znížiť tvorbu odpadu o 95 %.
Nový štartovací balík SAP IoT poskytuje zákazníkom rýchly Proof-of-Concept (POC) a ponuky na kľúč od spoločnosti SAP a jej partnerov s cieľom výrazne urýchliť projekty priemyselného internetu vecí a znížiť riziká a náklady spojené s transformáciami Industry 4.0. SAP S/4HANA a štartovací balík SAP IoT umožňujú zákazníkom využívať vstup zo senzorov IoT na spustenie automatických odpovedí a upozornení na kritické udalosti. Štartovací balík SAP IoT umožňuje zákazníkom automatizovať skladové procesy, ako je príjem a distribúcia dodávok, a automatizovať ich procesy. Riešenie SAP Intelligent Asset Management umožňuje zákazníkom vizualizovať a analyzovať dáta senzorov, aby mohli lepšie monitorovať stav aktív. Zákazníci tak môžu napríklad znížiť náklady dynamickým plánovaním plánov údržby s cieľom zlepšiť využitie zdrojov a znížiť prestoje majetku.

SAP na podujatí oznámil, že púšťa pilotný program pre svoj nový balík One Process Acceleration Layer, ktorý umožní lepšie a rýchlejšie transformácie firiem. One Process Acceleration Layer je spolu s ďalšími riešeniami SAP Signavio súčasťou portfólia Business Brocess Intelligence (BPI). Tento balík využíva tisíce úspešných transformačných projektov z portfólia SAP Signavio, aby firmám poskytol kolekciu akcelerátorov podnikových procesov, benchmarkov a expertízy v oblasti myslenia, ktoré urýchľujú návratnosť investícií. Spoločnosti zapojené do pilotného programu pre One Process Acceleration Layer budú mať prístup ku kompletnej knižnici akcelerátorov podnikových procesov, odvetví a služieb, ktoré využívajú viac ako 50-ročné znalosti podnikových procesov spoločnosti SAP v rôznych odvetviach. K dispozícii budú mať aj preddefinovaný obsah a riešenia na efektívne a rýchle plánovanie, navrhovanie a rozsah projektov podnikových inovácií. Predkonfigurované scenáre a modely pre najbežnejšie prípady použitia umožnia skrátenie času nasadenia, zníženie nákladov a zníženie chýb. Súčasťou sú aj „biele knihy“ a príručky excelentnosti, ktoré pomáhajú obchodným lídrom robiť správne rozhodnutia s personalizovaným prehľadom
Inovácie od spoločnosti SAP poháňané umelou inteligenciou pomáhajú zákazníkom optimalizovať komplexné obchodné procesy a realizovať ich plný obchodný potenciál. Zákazníci ťažia z pripravenej inteligencie na transformáciu základných obchodných procesov, vrátane lead-to-cash, design-to-operate, recruit-to-dôchodca a source-to-pay. Môžu napríklad využiť nové funkcie AI na predpovedanie počtu kontajnerov, ktoré budú potrebovať ich zákazníci a dodávatelia, na základe vzorcov minulých dodávok. Spoločnosti môžu využiť tieto možnosti na optimalizáciu obehových logistických tokov pre vratný a opakovane použiteľný obalový materiál v procese od návrhu až po prevádzku. Riešenie SAP Integrated Business Planning for Supply Chain teraz obsahuje funkcie AI pre plánovanie dopytu a výpočty doby trvania. Medzi ne patrí analýza premenných dopadov a ďalšie algoritmy na predpovedanie časových sérií, ktoré môžu optimalizovať proces od návrhu až po prevádzku.
Riešenia SAP SuccessFactors zahŕňajú nového digitálneho asistenta, ktorý je momentálne vo fáze skorého zavádzania, aby sa zjednodušil spôsob, akým zamestnanci vykonávajú úlohy a hľadajú príslušné informácie. Digitálny asistent funguje ako inteligentný spoločník pre riadenú samoobsluhu v rámci balíka SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite, ktorý pomáha firmám realizovať bežné HR procesy s cieľom zvýšiť produktivitu a skúsenosti zamestnancov.
Luboslav Lacko
Vytvorené spoločnosťou For Best Clients, s.r.o.
Hostingove služby poskytuje spoločnosť WebSupport, s.r.o.
© 2020 všetky práva vyhradené • Nextech: 2644-6804

source