Online platformy tvoria samostatné a rýchlorastúce odvetvie našej ekonomiky. Nové európske pravidlá by mali pomôcť spotrebiteľom i podnikateľom. Ako si ich predstavuje Európsky parlament?
Počas posledných 20 rokov sme zaznamenali výrazný rozvoj v online prostredí. Na vzostupe sú nielen nové technológie a firmy ale aj nové spôsoby práce, nakupovania, rezervácie ubytovania alebo objednávania jedla a dopravy. Smernica o elektronickom obchode, ktorá je základným stavebným kameňom jednotného digitálneho trhu, bola prijatá už v roku 2000. Platformy ako Amazon, Google alebo booking.com boli vtedy ešte len v plienkach. Facebook, Airbnb a Instagram ešte ani neexistovali.
Európska únia v záujme adaptovať svoju legislatívu na vývoj v online priestore predstavila v decembri 2020 Akt o digitálnych službách a následne aj Akt o digitálnych trhoch. Tieto majú za úlohu stanoviť pravidlá a pokyny pre nové online prostredie, a to aj pre platformy, aby bol digitálny priestor bezpečnejším miestom pre užívateľov aj firmy v celej EÚ.

Za posledné dve desaťročia sa najvýraznejšie rozvinuli online platformy. Pod tento pojem možno zahrnúť online trhoviská, sociálne médiá, obchody s aplikáciami, webové stránky na porovnávanie cien, ale aj vyhľadávače. Bez nich by si mnohí z nás dnes už len ťažko dokázali predstaviť svoj život.

Vďaka tomu, že platformy uľahčili cezhraničné obchodovanie nielen v rámci EÚ, ale aj mimo nej, priniesli spotrebiteľom mnohé výhody a otvorili nové príležitosti pre európske podniky a obchodníkov. Podľa údajov Európskej komisie až jeden milión podnikov v EÚ využíva online platformy na predaj svojho tovaru a služieb. Viac ako polovica malých a stredných firiem, ktoré sú prítomné na online trhoviskách, predáva na nich svoj tovar aj do iných krajín.

Tieto nové príležitosti so sebou samozrejme prinášajú aj nové riziká. Európski spotrebitelia sú vystavení celej škále nového nelegálneho tovaru, aktivít a obsahu. Novo vznikajúce podniky môžu mať často problém vstúpiť na trh, ktorý ovládajú veľké platformy. Práve tie platformy, ktoré prepájajú veľa firiem s mnohými spotrebiteľmi, majú prístup k veľkému množstvu údajov. Získavajú tak vplyv na kontrolu a stanovovanie štandardov pre dôležité oblasti digitálnej ekonomiky. EÚ chce opätovne získať možnosti na formovanie tejto oblasti na únijnej úrovni a stanovovať štandardy aj celosvetovo.

Hlavné princípy nových pravidiel sú nasledovné:

Európska komisia predložila návrh na nový akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch v závere 2020. Po dosiahnutí dohody s Radou Parlament schválil oba legislatívne návrhy pravidiel 5. júla 2022. Očakáva sa, že Rada príjme Akt o digitálnych trhoch v júli a Akt o digitálnych službách v septembri. Detaily spojené s implementáciou nájdete v tlačovej správe pod textom.

Zistite viac: Čo je Akt o digitálnych trhoch a Akt o digitálnych službách?

Ako EÚ postupuje pri vytváraní jednotného digitálneho trhu? Prečítajte si, čo robí Európsky parlament ohľadne roamingu, sieťovej neutrality, inovácií, e-commerce a geografického blokovania.

source