Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú vláda schválila 27. októbra 2021, sa dotkne existujúcich aj nových platiteľov DPH na Slovensku. Ich povinnosťou bude už do 30. novembra 2021 oznámiť Finančnej správe SR všetky svoje podnikateľské bankové účty. Podnikatelia majú preto na zmeny len minimum času.
Foto: Shuterstock

Vládny návrh zákona, ktorým sa okrem iných novelizoval aj zákon o DPH, vláda schválila 27. októbra. „Zákon nadobudne účinnosť od 15. novembra. Aktuálne sa ešte čaká na podpis prezidentkou SR a zverejnenie v Zbierke zákonov SR,“ uvádza daňová riaditeľka spoločnosti Accace Slovensko Katarína Balogová.
Keďže ešte pred niekoľkými dňami nebolo jasné, kedy a v akej forme bude zákon schválený, všetci platitelia DPH na Slovensku majú na zapracovanie zmien veľmi málo času. Oznamovaciu povinnosť voči Finančnému riaditeľstvu SR (FR SR) si musia splniť do 30. novembra 2021. Cieľom tejto novely je zverejniť zoznam bankových účtov platiteľov DPH na webovom sídle FR SR, aby sa predišlo vyplácaniu nadmerných odpočtov daní na cudzie bankové účty.
Oznamovaciu povinnosť by mala podľa zákona vzniknúť každej zdaniteľnej osobe, ktorá je na Slovensku registrovaná za platiteľa DPH bez ohľadu na to, či pôjde o podnikajúce fyzické alebo právnické osoby. Bude sa preto vzťahovať aj na živnostníkov, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH na Slovensku. „Povinnosť sa bude vzťahovať na všetkých platiteľov registrovaných k 15. novembru 2021, ako aj na novoregistrovaných platiteľov po tomto dátume,“ spresňuje K. Balogová.
Novela zákona stanovuje aj termíny, dokedy bude potrebné oznámiť podnikateľské bankové účty. Zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi k 15. novembru 2021, majú na oznámenie všetkých účtov, ktoré využívajú na podnikanie, len približne 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, čo znamená, že posledný termín na splnenie povinnosti je stanovený na 30. novembra 2021.
Novoregistrovaní platitelia, teda tí, ktorí sa stanú platiteľmi po 15. novembri, by si mali túto povinnosť splniť bezodkladne odo dňa, keď sa stali platiteľmi dane. Prípadne bezodkladne odo dňa, keď si takýto účet zriadili po tom, ako boli daňovým úradom zaregistrovaní ako platitelia dane.
Oznamovacia povinnosť by sa mala dotknúť nielen slovenských podnikateľov, ale aj zahraničných, pokiaľ sú na Slovensku registrovaní za platiteľov DPH podľa slovenského zákona o DPH.
Oznámenie bankových účtov finančnej správe by sa malo realizovať elektronicky na vzorovom tlačive, ktoré určí a uverejní na svojom webovom sídle FR SR. 
Formulár by mal byť pre platiteľov predvyplnený, pričom platiteľ by mal označiť, ktoré čísla bankových účtov využíva na podnikanie, ktoré sú predmetom dane podľa slovenského zákona o DPH. Pokiaľ využíva aj ďalšie bankové účty, mal by ich do tlačiva doplniť. Oznamujú sa tuzemské, ale aj zahraničné účty.
Ak platiteľ neoznámi všetky bankové účty, ktoré má zriadené a neskôr ich bude chcieť používať na podnikanie, bude ich musieť oznámiť pred ich prvým použitím na podnikanie. Rovnako tak bude musieť bezodkladne oznámiť aj nový bankový účet, ktorý si zriadi neskôr a bude ho chcieť používať na podnikanie,“ opisuje K. Balogová.
Podnikatelia by si mali dať pri oznamovaní pozor na správnosť, pravdivosť a úplnosť svojich údajov o bankových účtoch. V opačnom prípade im za nesplnenie oznamovacej povinnosti bude môcť daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 10-tisíc eur.
Po schválení novely zákona by mali spozornieť aj odberatelia pri úhradách faktúr od svojich dodávateľov. V prípade, že uhradia dodávateľské faktúry na bankové účty, ktoré nebudú v zozname FR SR, môže sa zo zákona uplatniť inštitút ručenia za daň. To znamená, že v prípade, ak dodávateľ DPH nezaplatí, povinnosť zaplatiť daň sa môže preniesť na odberateľa.
„Na základe oznámených bankových účtov by FR SR malo od 1. januára 2022 zverejňovať zoznam bankových účtov platiteľov DPH používaných na podnikanie. Odberateľovi vznikne povinnosť ručiť za dodávateľom nezaplatenú daň aj v prípade, ak dodávateľovi zaplatil protihodnotu alebo jej časť za plnenie na iný bankový účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby bol zverejnený na webovom sídle FR SR,“ reaguje K. Balogová.
Aby odberatelia eliminovali riziko ručenia za daň, mali by po prijatí novely zákona pri platbách kontrolovať, či dodávateľ oznámil číslo účtu FR SR. Navyše odberateľ bude môcť podľa navrhovaných opatrení využiť osobitný spôsob úhrady dane – split payment – ktorého podstatou je, že základ dane z faktúry zaplatia na bankový účet uvedený na faktúre a DPH zaplatia na osobný účet daňovníka vedený správcom dane pre dodávateľa.
Už len niekoľko dní zostáva správcom bytových domov, aby vlastníkom jednotlivých bytov doručili vyúčtovanie nákladov za teplo a vodu.
Značka Mercedes sa v automobilovom športe začala presadzovať takmer pred sto rokmi. V medzivojnových rokoch minulého storočia patrila k
Ďalšia „papierová“ povinnosť sa končí. Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia Sociálnej poisťovni predkladať
Rok 2021 bol vo svete finančných technológií rokom nezameniteľných tokenov – NFT (non-fungible token). Ten súčasný by sa mohol stať rokom
Ratingová agentúra S&P zhoršila Slovensku ratingový výhľad zo stabilného na negatívny. Znamená to, že môžeme prísť o doteraz pomerne
Po bezprecedentnom rastovom roku 2021, keď napríklad index S&P 500 narástol o vyše 20 % a technologický NASDAQ o vyše 23 %, prišla v tomto
Analytici z Európskeho štatistického úradu Eurostat uvádzajú, že krajiny Európskej únie sú z 83 % závislé od dovozu zemného plynu.
Sociálne siete sú už viac ako desaťročie súčasťou spoločenského aj osobného života väčšiny obyvateľov Slovenska. Až 85 % Slovákov
Samostatný finančný agent Finportal má za sebou ďalší mimoriadne úspešný rok. Firma dosiahla až 40-percentný nárast svojich tržieb.
Centrálna banka v uplynulých dňoch jednej spoločnosti udelila súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a
Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok už v júli. Zákon podpísala aj prezidentka republiky Zuzana Čaputová.
Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Zvýšený prídavok rodičom vyplatia úrady
Ruskému rubľu sa v tomto roku mimoriadne darí. Koncom minulého týždňa sa dostal na úroveň nižšiu ako 63 rubľov za dolár, čo je najmenej
Príslušníci Finančnej správy SR na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili ďalší pokus o nezákonný dovoz jantáru na územie
Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa aj Slováci začali zamýšľať nad tým, či by nebolo dobré mať doma väčšiu finančnú hotovosť – pre
Najväčší finančný sprostredkovateľ na Slovensku v uplynulom roku potvrdil pozíciu trhovej jednotky. Firma s obratom takmer 50 miliónov eur a
Samostatný finančný agent pôsobiaci na slovenskom finančnom trhu Umbrella Group v roku 2021 zaznamenal nárast obratu o 5 % na 4,2 milióna eur.
Ľudia nespokojní s finančnými službami sa zvyknú sťažovať. Obracajú sa napríklad na Národnú banku Slovenska, ktorá sa stará o dohľad

source