sobota, 3 júna, 2023
ÚvodFilmMladí milenci

Mladí milenci


tyridsiatnik Pierre stretva enu svojho ivota. M to vak hne dva hiky: Pierre je u astne enat a jeho femme fatale m sedemdesiat. Zd sa vm to neuveriten? Nu, vo franczskej romantickej drme Mlad milenci je samotn zpletka ete jednou z tch realistickejch vec. Film reisrky Carine Tardieu sa ns poka presvedi, e lska ani ve nemaj dtum exspircie. No i ke tejto sympatickej mylienke divk iste rd uver, Mlad milenci s prehliadkou kli, ktor jej robia skr medvediu slubu. I tak vak film prina viacero zaujmavch podnetov a vah, ktor nie s celkom mrne.

Uznvan onkolg Pierre (Melvil Poupaud) m neahk lohu vyprevadi zo sveta matku svojho kolegu a priatea (Sharif Andoura). Pri tej prleitosti sa vak v nemocnici stretva s jej najlepou priatekou, architektkou Shaunou (Fanny Ardant). Staria, no nesmierne elegantn ena s vraznou charizmou mu padne do oka. Jeho pacientka vak ete v t noc zomiera a s ou sa z Pierrovho ivota vytrca aj Shauna.

O dlhch ptns rokov neskr ich vak nhoda spoj ete raz a na magickej pralivosti, ktor Pierre k Shaune predtm ctil, sa evidentne ni nezmenilo. Tentokrt ju u ale zmizn nenech a vyhadva kad zmienku a prleitos, aby sa mohli op vidie.

Netrv dlho a platonick pralivos prerastie do mileneckho pomeru. Nebude to vak tak jednoduch. Pierre m doma manelku Jeanne (Ccile de France) a dve deti, no a Shaunu o bezstarostnos oberaj s vekom sa zhorujce zdravotn akosti. Vie lska naozaj hory prena? M tento vzah ancu a zmysel? A doke ho prija okolie?

Na tom, e niektorm muom imponuj starie partnerky nie je ni zvltne ani okujce. e sa vak do starej eny zamiluje mu, ktor je u sm v zrelom veku a je pre u ochotn opusti vlastn rodinu, to u predsa len nebude celkom benou zleitosou. Tvorca, ktor sa na takejto zpletke rozhodne vystava celoveern film, m pred sebou neahk lohu presvedi divka o tom, e sa jej vbec d uveri.

Mlad

Reisrka Carine Tardieu sa rozhodla preda divkovi tento koncept predovetkm cez krsu, arm a charizmu svojej hlavnej hrdinky. Shauna v podan Fanny Ardant je naozaj ena, ktor fyzickm pvabom me konkurova aj o generciu mladm dmam. A ke k tomu pridme, e je tie sksenou architektkou, ktor sa te uznaniu aj obdivu, je finanne nezvisl a dokonale sa o seba star, naozaj Pierrovi meme len ako vyta, e sa do nej zapozeral. Spsob, akm sa tto pralivos bude vyvja alej, u vak tak presvediv nie je.

Pierre po prvom rande dokonale strca hlavu a hde za plece rodinu aj najbliieho priatea, len aby mohol trvi as s novou milenkou. Vekov rozdiel medzi nimi nie len e sm neriei, ale zd sa, akoby ani nechpal, e sa nad nm me pozastavova okolie. Nedb teda na diskrtnos a nech svet, aby sa s tm popasoval, ako chce. Bude vak divk naozaj veri, e sa a takto bezhlavo sprva zrel tyridsiatnik, otec, racionlny lekr a vskumnk?

Shauna je v citoch zdranlivejia. Najprv sa jej nechce veri, e by sa Pierre mohol do nej naozaj zamilova. Vo svojom veku u, napokon, lsku nehadala ani neakala. Nevie, ako reagova na komplimenty, sex je pre u len zahmlen spomienka a vbec netu, o oakva od budcnosti.

Mlad

Je celkom zaujmav sledova, ako sa tto postava so svojou znovuobjavenou enskosou vyrovnva, ako na u reaguj jej blzki a mono aj v sebe z pozcie divka skma, nakoko je to pre ns akceptovaten i znepokojiv. Napokon, o ak by to bolo naopak: Shauna by bola mladou enou a charizmatickm sedemdesiatnikom by bol Pierre? Vnmali by sme ich prbeh rovnako?

Ani Shaune sa ned prli zazlieva, e ju Pierre zaujal. Je to fek so sympatickm zanietenm pre svoje povolanie a ona je u roky vdovou bez partnera. Nem teda vemi o strati. Naozaj vak divk uver, e sa tto inteligentn, sofistikovan dma s mnostvom sksenost nepozastavuje nad tm, e za ou jej milenec utek od rodiny?

Film sa z nejakch zvltnych dvodov, skrtka, vyhba celkom logickm a praktickm aspektom strednho vzahu a miesto nich sa po hlave vrh do predvdatench, ale z pohadu tvorcov zrejme romantickejch kli (vna choroba, tragick svislosti z minulosti podtrhvajce osudovos vzahu, a tak alej). Vo vsledku vak s hlavn postavy divkovi aj vaka tomu stle viac cudzie a nesympatick.

Mlad

Paradoxne, ovea zaujmavejie a ivie napokon psobia vedajie postavy (naprklad aj Shaunina osamel dcra i Pierrova manelka, ktor sa poka nov situciu vemone spracova), ktor film vlastne tak trochu zachrauj.

Mlad milenci prinaj zaujmav nmet a urite nie s vyslovene nudnm i bezcennm filmom. Zo svojej zpletky vak mohli vyai ovea viac ne len nemastn-neslan melodrmu o nevyrovnanej osudovej lske, ktor prekon (i odignoruje) vetky prekky.

Les jeunes amants (Franczsko / Belgicko, 2021, 112 min.)
Ria: Carine Tardieu. Scenr: Slveig Anspach, Raphale Moussafir, Agnès de Sacy. Hraj: Fanny Ardant, Ccile de France, Florence Loiret Caille, Melvil Poupaud, Manda Tour, Sharif Andoura, Clara Choï, Loulou Hanssen …

source

RELATED ARTICLES

Most Popular