pondelok, 27 marca, 2023
ÚvodFilmHotel Chelsea

Hotel Chelsea


Stavba znma ako hotel Chelsea stojaca na Manhattane v New Yorku bola postaven ete v 80. rokoch 19. storoia, avak to, o ju rob vnimonou spomedzi alch stovk historickch stavieb vo vekom jablku je jej pecifick histria. Hotel sa stal strediskom umeleckej bohmy kadej doby, z oho vyplvalo aj to, o sa vntri, medzi stenami hotela, i na zvrate spsobujcom schodisku, odohrvalo.

Nekonen prty, drogov veierky, i len obyajn maovanie alebo nakrcanie slvnych filmov. Prpadne nejak t sebevrada avantgardnho umelca. Alebo naprklad aj nakrcanie slvnych videoklipov ku klasickm hitom, ako v prpade Madonny i Mariah Carey. A pokraova by sme mohli ete hodinu.

To plat aj o vpote slvnych osobnost, ktor v hoteli strvili noc, i dlh asov sek. Bol tu skrtka kad, od Marka Twaina v dvnej minulosti a po Ethana Hawkea v sasnosti. V medziobdob zase Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Andy Warhol, Patty Smith, Janis Joplin, Milo Forman i Stanley Kubrick.

Dokumentrny film tieto osobnosti otrocky nevymenovva, ale zobrazuje ich pomocou premietania na stench interirov a exterirov budovy. O nich ale koprodukn dokument nie je. Hotel Chelsea je portrtom samotnej budovy, ktor kedysi ila prostrednctvom umenia, neskr chtrala a dnes sa ju snaia u niekoko rokov investori dosta do stavu, kedy by im mohla zaa op zarba peniaze.

e sa tm strat jej duch, i osobnos? Film dvojice Amlie van Elmbt a Maya Duverier vznikol okrem toho preto, aby na tento fakt upozornil. Hotel nie je len synekdochou nekontrolovanho urbanizmu svetovch vekomiest a ukkou jeho premeny v priebehu vekov, ale aj metaforou prstupu kapitalistickej spolonosti k umeniu vo veobecnosti.

Hotel Chelsea

Hotel je v dnenej dobe u zrekontruovan a sli ako zdroj vysokch finannch ziskov. Umenie je dnes predovetkm biznis a biznisom sa tak nevyhnutne stala aj nostalgick spomienka na zlat asy undergroundu. Duchovia tchto ias mono prevaj medzi novmi sadrokartnovmi stenami zrekontruovanej budovy a ak mte bujn fantziu a hotel niekedy navtvite, mono sa zjavia pred vami na stench interirov izieb.

Ako duchovia starch asov psobia aj pvodn obyvatelia nehnutenosti, ktor sa bu rozhodli v hoteli zosta natrvalo, alebo nedostali odstupn na vysahovanie. T sa ale musia zmieri s neustlym stavebnm ruchom, hlukom a prachom, prpadne s robotnkmi pozorujcimi ich ben ivot z ploiny pred oknami ich bytov. Stoj to zato?

Hotel Chelsea

Zrejme no, pretoe v momente, kedy opust svoj prbytok jej posledn pvodn obyvate, oddu s nm, i u do inej stavby, alebo do hrobu, aj duchovia slvnych osobnost. A Hotel Chelsea prestane by raz a navdy symbolom revolty, stane sa definitvne iba zdrojom zisku. Tieto postrehy vak vyplvaj z filmu akoby mimochodom, nejde o iaden uplakan nostalgick pomnk stavbe, jej minulosti a nezvislho umenia.

Atmosfra snmky tak nie je klasicky nostalgick, skr melancholick a kamera sa sna budovu preskma z kadho uhlu pohadu. Okrem vstupov do prbytkov jej obyvateov, o s bval umelci i nhodn njomnci, je na nerozoznanie od ubovonej stavby, kde prebieha rekontrukcia a nekonen stavebn prce. Ale prve interiry obvanch bytov i izieb dodvaj celmu komplexu duu a nakoniec aj celmu, relatvne chladne psobiacemu filmu.

Hotel Chelsea

Jeho nedostatky meme hada v mono trochu prestrelenej stopi. Snmka prli negraduje, skr pomaly doznieva, i ke zveren pas s najstarou obyvatekou domu je emocionlne najsilnejia. Ide o dokument pre minoritn skupinu klubovch divkov.

Kto nikdy o hoteli Chelsea nepoul, alebo nepociuje nostalgiu naprklad za Factory Andyho Warhola, i nevie o existencii jeho filmu Chelsea Girls, ktor tu bol nakrcan, nedoke naplno oceni ani snahu oboch reisrok.

Dreaming Walls: Hotel Chelsea (Belgicko / Franczsko / Holandsko / vdsko, 2022, 80 min.)
Ria: Amlie van Elmbt, Maya Duverdier. Scenr: Amlie van Elmbt, Maya Duverdier. Hraj: Merle Lister

source

RELATED ARTICLES

Most Popular