Hornonitrianske bane musí vláda dotovať. Pôžičky však poskytujú
© 2022 News and Media Holding a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
14.4. 2015 2:01 Bane patriace súkromným akcionárom dostávajú štedré štátne dotácie, aby vraj zachovali zamestnanosť. Napriek tomu požičali mestu Prievidza viac ako dva milióny eur.
Hornonitrianske bane v Prievidzi sú pod zámienkou zachovania zamestnanosti v regióne dlhodobo a štedro dotované finančnými injekciami od štátu. Tie isté dotované bane však nemajú problém, aby požičali mestu Prievidza milióny eur na zaplatenie úhrady z mimosúdneho vyrovnania.
Navyše, mesto Prievidza sa zmluvou o pôžičke zaviazalo odoberať teplo z technologicky zastaranej tepelnej elektrárne v Novákoch. Tá zasa vyrába teplo z dotovaného uhlia z nováckej bane. Aj takto vyzerá hornonitrianske perpetuum mobile, na ktoré sa všetci skladáme.
Mesto Prievidza už piaty rok spláca vyše dvojmiliónovú pôžičku, ktorú si zobralo od Hornonitrianskych baní. Len pre poriadok dodajme, že bane nepatria štátu, ale súkromným akcionárom. Mestskí radní páni vtedy takto vyriešili starý obchodný spor so spoločnosťou THM Inkasná, ktorá pôvodne žiadala v súdnom spore 300 miliónov korún (10 miliónov eur).
Prípad sa skončil zmierom, veriteľ sa uspokojil so sumou 2,3 milióna eur. Lenže ani tie mesto vo svojej kase nemalo. A tak po sérii rokovaní padla dohoda. Chýbajúce peniaze mestu požičali bane.
Treba však dodať, že zo strany baní nešlo o žiadny altruizmus. Mesto sa zmluvne zaviazalo, že nasledujúcich desať rokov od podpísania zmluvy o pôžičke bude odoberať teplo na kúrenie a ohrev vody z tepelnej elektrárne v Novákoch. A tá funguje len vďaka tomu, že spaľuje uhlie z nováckej bane.
Skleníky na rajčiny pre veľkoodberateľov vyhrievajú liečivou vodou

Mesto Prievidza nesmie počas platnosti zmluvy odpojiť svoje tepelné hospodárstvo od existujúceho zdroja tepla v Novákoch, nesmie predať ani prenajať majetok tepelného hospodárstva tretím osobám.
Čiže nech sa deje, čo sa deje, novácka elektráreň bude mestu dodávať teplo a tak bude garantovať odber hnedého uhlia aj baniam, ktoré mestu požičali peniaze a len na úrokoch si ročne prídu na tisíce eur.
Zaujímavý je aj odstavec zmluvy, v ktorom sa hovorí o regulovaní ceny za dodávanie tepla zo strany Hornonitrianskych baní Prievidza. Cena totiž má byť taká, aby sa pre lacnejšie teplo neodpájali zo systému priami spotrebitelia.
„Táto cenová konkurencieschopnosť bude splnená, ak cena tepla zo sústavy tepelných zariadení od dodávateľa Elektráreň Nováky schválená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nebude vyššia ako cena tepla, ktorú by mal schválenú od ÚRSO alternatívny prevádzkovateľ nového zdroja tepla v meste, ktorý by týmto novým zdrojom nahradil minimálne 30 percent dodávok tepla z Elektrárne Nováky v predchádzajúcom kalendárnom roku,“ píše sa v zmluve o pôžičke.
Dva bloky v Novákoch budú musieť odstaviť. Elektrárne to taja

V čase, keď bane veľkoryso požičali Prievidzi 2,3 milióna, smerovala od štátu celková podpora vo forme finančnej dotácie do uhoľného baníctva v sume 96 miliónov eur. Hornonitrianske bane Prievidza z toho dostali v roku 2010 4,7 milióna eur na sprístupnenie zásob a 354-tisíc eur na deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch.
Rok pred podpisom zmluvy o pôžičke štát poskytol baniam dotáciu určenú na príspevok pozostalým po banskom nešťastí v sume 1,38 milióna eur, 4,9 milióna eur na sprístupnenie zásob a 358-tisíc eur na deputátne uhlie. Bane pritom deklarovali zisk 1,9 milióna eur.
Naozaj je súkromný podnik, ktorý sa hrá na nebankovku a má na to, aby mohol požičiavať milióny, odkázaný na akékoľvek príspevky od štátu? Mesto Prievidza doposiaľ túto pôžičku nesplatilo. „Sumu musíme splatiť do roku 2020. Úroky platíme ročne vo výške 11 277 eur. Finančná situácia mesta nám doposiaľ nedovolila splatenie predmetnej pôžičky,“ konštatuje hovorca primátorky Michal Ďureje.
Podľa slov insiderov, ktorí poznajú okolnosti vzniku tejto zmluvy o pôžičke, nebol tento úkon pre mesto výhodný a požičať si vraj mohlo aj z iných zdrojov. Lenže to by sa potom nemuselo zaviazať, že bude desať rokov odberateľom služieb svojho veriteľa.
Dotované Hornonitrianske bane v minulosti poskytli prostredníctvom svojej nadácie peniaze aj občianskemu združeniu Svätopluk. Na výrobu rovnomennej sochy, ktorá dnes stojí pri Bratislavskom hrade, prispeli sumou 16 600 eur.
Financovali aj miestny odbor Matice slovenskej v obci Koš, poškodenej ťažbou hnedého uhlia v nováckej bani. Matičný projekt sa zameriaval na históriu obce. Peniaze dostala aj banícka dychovka v Handlovej a Hornonitrianska knižnica.
Dráma v Alpách: Operného speváka PETRA DVORSKÉHO zachraňoval vo Švajčiarsku vrtuľník
© 2022 News and Media Holding, a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.

source