Slovensko sa zúčastní tejto svetovej výstavy. Projekty súčasnosti ukážu, ako má vyzerať budúcnosť.
Celkovo sa zúčastní 192 krajín, v rámci nich pôjde o nadnárodné spoločnosti, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Odhadovaná návštevnosť počas celej doby konania bude okolo 25 miliónov ľudí. Termín je stanovený na 1. október 2021 – 31. marec 2022.
Ciele slovenskej účasti sú ukázať Slovensko ako krajinu príležitostí. V rámci toho pôjde o predstavenie inovatívnych a sofistikovaných technológií, riešení na udržateľný rozvoj a zeleného hospodárstva či vytváranie podmienok pre obchodné a investičné príležitosti, ako aj vedu a výskum. V neposlednom rade bude ukázať Slovensko ako krajinu, do ktorej sa oplatí cestovať. Hlavný motív slovenskej expozície je Pohyb budúcnosti: Vodík, Letectvo a Vesmír.

Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru pre prestížnu prezentáciu Slovenska a pre nadväzovanie vzťahov s jednotlivými návštevníkmi, krajinami, ako aj obchodnými partnermi. Účasť slovenských podnikateľských subjektov zastrešuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO.
EXPO je unikátnou globálnou platformou, ktorá je príležitosťou pre akceleráciu našej ekonomiky, pre rast podnikateľských príležitostí, ako aj reštart slovenského cestovného ruchu a môže slúžiť ako impulz na rozpohybovanie celého segmentu HORECA a prekonanie dopadov pandemického obdobia.
Ambíciou agentúry pre podporu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL je prezentovať Slovensko ako atraktívnu destináciu, ako krajinu výnimočných prírodných krás a predstaviť jeden z našich najatraktívnejších produktov cestovného ruchu – kúpeľníctvo.
Vodíkové auto MH2:
Vesmírny robot Androver:
VRM simulátor:
Viac informácií nájdete na www.exposlovakia2020.sk a na oficiálnych profiloch slovenského pavilónu EXPO Dubaj 2020.
Zdroj: Expo Slovakia
Prečítajte si aj:
Ďalšie tlačové správy >>

source