sobota, 3 júna, 2023
ÚvodFilmDeti Nagana

Deti Nagana


Pri nzve filmu som najprv tipoval, e ide odokument pri prleitosti 25. vroia zlatej eskej medaily zolympidy. Ale chyba! Deti Nagana s hran film apardne zahraj na nostalgick strunu. Prenes ns odva apol dekdy do minulosti, kedy rstla nov genercia chalanov (i baby!), o poblznen top hokejovm spechom kupuj hokejky vpapiernictve, ber tenisov loptiky apo ho na ulicu hra pri kadej prleitosti.

Vitajte na konci 90. rokov, ke neboli iadne smartfny avrcholom technolgie boli pre deck skvel digitlne hodinky amono nejak zelen Tamagotchi zimportu (kto vie i originl). Bolo to obdobie, kedy sa u rodiny neveselo rozpadali anejedna ratoles ila u iba sjednm rodiom, o na druhom stupni zkladnej koly, kedy u puberta bchala na dvere, nebolo ahk. Ale sp khokeju. Dominik strane ti vytvori si tm, zastva pozciu brankra avyzva aj odve hlavy vych bchaov na top zpas medzi dvomi dedinami. Ich tm sa m vola able (pocta Dominikovi Hakovi) apostavi by sa chceli ervenm krdlam (e by inpircia zDetroitu?), no zober ich vbec na milos?

Dokzali by ste si predstavi, e tak ako sa Steven Spielberg stal majstrom detskch atnederskch dobrodrustiev zamerickho predmestia, tak by dakto ueskch susedov vystrhal poctu roku 1998? Presne tak psobia Deti Nagana. Azda je to kzelnou asovou palikou avbornou vpravou, e sa dokeme o25 rokov vrti tak efektne.

Je zrejm, e 35-ron Dan Pnek erpal zo svojho detstva achce nm ho pribli smaximlnou intenzitou na kolsk lavice, rozbit ihrisk i kvzitadiny. Detsk izba olepen plagtmi hokejistov, do toho desiatky kartiiek, sta tak mlo, aby ste boli op dieaom afandili hrdinom.

Deti Nagana

Pritom dej je prozaick asstred sa fakt na chodenie do koly, skladanie tmu, prv trningy (pravda, obohaten oklasick trable, e vm loptika prelet ksusedom, kde bree natvan havk) anebodaj nejak zpas, kde sa ide tvrdo do zaiatonkov. Debakel je na spadnutie amono aj dky monokel!

Je fajn sledova partiku outsiderov, e nevzdva svoj cie, hoci neraz uvauje osvojich monostiach. Je tak ahk tresn hokejkou, ke sa vm nedar, ale zrove si neuvedomi, e mte vtme pekn babu, ktor mono prila za vami. Tto chalani nerieia pletky vtle, e by sperili oKu, s skr radi, e poskladaj tm aDominikovi sa skr posmievaj, e vbec obabe snva.

Deti Nagana

S to tak detsk taafatky, no vborne zobrazen, vykreslen, precten. Kad len tmu pochdza zinej rodiny anem to ahk: tu gni staria sestra, tam natvan mama ao ten prsny otec, ktor ani nevha nasadi bitku? Niektorm postavm sa venuje reisr menej, inm viac uDominika zaber rovno tri genercie aje tu priestor pre deda, bvalho hokejistu, ktor osi dlho taj.

Star herci tu hraj prm, detsk bojuj skr osympatie. Ale celkom to sta, tak Hynek ermk ak pol filmu na moment, kedy sa stane poriadnym trnerom ariei aj nejak rodinn trable. Vea ztoho neuvidme, as problmov je iba vnznakoch. Zrejme tak si ich Pnek pamt,vtakom rozsahu ich podva. Nie je to sonda do ivota piatich det, ale skr jednho hrdinu. Avlastne aj ten dostane najviac priestoru azachrni tm vo finlnom zpase 30. jna 1998, kedy ide oes: oddu able na przdniny ako top hri, alebo nespen, ehm, sri?

Deti Nagana

Dalo by sa filmu pr vec vyta, azda aj stop o10 mint skrti, lebo niekedy sa vo tvrhodine ani vea nedeje, iba prectia niektor momenty. Na druhej strane, ivot 11-ronch ete zbesilo neplynie, vleie sa kola, povinn prce vsobotu ana vysvedenie sa ak cel venos. Deti Nagana s rarita na loklne pomery araz za as sa vlet do minulosti oplat. Lebo plat, e u aj devdesiatky s retro…

Deti Nagana (esk republika, 2023, 98 min.)
Ria: Dan Pnek. Scenr: Dan Pnek. Hraj: Hynek ermk, Klra Issov, Tajana Medvedck, Otakar Brousek, Tom Brenton …

source

RELATED ARTICLES

Most Popular