streda, 7 júna, 2023
ÚvodEkonomikaDecentralizované financie (DeFi) ako príležitosť maskovaná rizikami

Decentralizované financie (DeFi) ako príležitosť maskovaná rizikami

Decentralizované financie (DeFi) sa ukázali ako revolučná sila vo finančnom priemysle. Zatiaľ čo sa tradičné banky len o vlások vyhli systémovému bankovému runu a centralizované burzy (CEX) sa veľkolepo rútili, DeFi pokračuje vo svojej práci a poskytuje finančné služby ľuďom po celom svete.

Vznik kryptomien priniesol do finančného sveta dôležitú inováciu, ktorý tradične funguje ako sprostredkovateľ spájajúci investorov, ktorí hľadajú výnosy zo svojich úspor. Postupom času, ako sa kryptomeny stali populárnejšími a etablovanejšími, objavili sa aj kryptofinančné služby, ktoré poskytujú aj pôžičky.

Vzhľadom na rastúci význam digitalizácie je spravodlivé položiť si otázku, či sa tieto digitálne decentralizované služby napokon etablujú a normalizujú. Odpoveď na túto otázku si vyžaduje preskúmanie, či celý kryptosvet prispieva k hlavným cieľom finančného systému.

Príležitosti a riziká, ktoré DeFi vytvára

Aj napriek tomu, že určite existuje priestor na fungovanie a vývoj DeFi, vzhľadom na to, že je po ňom dopyt, nemusí naplno nahradiť finančný systém z troch dôvodov:

  1. Odstránenie sprostredkovateľov nie je udržateľné. Použitá inovatívna technológia, ktorá je známa ako technológia distribuovanej účtovnej knihy (DLT), predstavuje algoritmický spôsob overovania a vyrovnávania transakcií medzi dvoma stranami. Inak povedané, odstraňuje sa tým sprostredkovateľ z akejkoľvek transakcie. Tento nový systém však prináša nové transakčné náklady vo forme veľmi vysokého času spracovania transakcií a veľkej spotreby energie.
  2. DeFi neumožňuje právny postih, a preto nemá formálnu zodpovednosť. Akej právnej jurisdikcii podliehajú tieto cezhraničné transakcie? Ktorá strana by mohla niesť zodpovednosť, keď je systém anonymizovaný a súkromný? Dôvera sa takýmto spôsobom nevybuduje bez dobrých štruktúr riadenia.
  3. Prevažná väčšina činností dejúca sa v kontexte DeFi, je sebareferenčné v tom, že jedno krypto aktívum sa vymieňa za iné, ale vôbec sa nepoužíva na financovanie produktívnej činnosti. Ak kryptomeny stratia svoju hodnotu, predstavujú stratu pre reálnu ekonomiku rovnajúcu sa hodnote fiat meny, ktorá bola spočiatku použitá na nákup. Toto je preto dôležitý dôvod pochybovať o tom, že DeFi sa vo svojej súčasnej podobe stane významnou a trvalou súčasťou celého finančného systému.

Prečo je DeFi tak inovatívny?

Peer-to-peer transakcie realizované prostredníctvom DLT sa líšia od transakcií v tradičnom finančnom systéme v tom, že sú decentralizované a nie sú depozitné. Inými slovami, transakcie typu peer-to-peer obchádzajú sprostredkovateľov, pričom používatelia majú plnú kontrolu nad súkromným kľúčom, ktorý odomyká ich aktíva bez toho, aby museli ísť cez tretie strany.

DeFi rovnako ako tradičný finančný systém ponúka rôzne služby, ktoré siahajú od platforiem na výmenu krypto aktív (Dexes) a protokolov na vypožičiavanie (Lending), až po protokoly na prepojenie sietí krypto aktív (Bridges). Súčasťou sú tiež protokoly na ťažbu stablecoinov z kolateralizovaných pôžičiek (CDP). Na rozdiel od tradičného finančného systému je jediným kritériom účasti na DeFi vlastníctvo krypto aktív.

Graf

Zdroj: bruegel.org.

Inováciou sú tiež smart kontrakty, inak povedané inteligentné zmluvy, ktoré automaticky vykonávajú dohody medzi dvoma stranami, keď sú splnené vopred stanovené podmienky. Automatickosť týchto zmlúv eliminuje potrebu sprostredkovateľov, čiže ak obe strany súhlasia so špecifikovanými podmienkami, zmluva sa spustí a transakcia sa vykoná.

Pôžičky v prostredí DeFi sa členia na dva typy:

  1. Zabezpečené úvery, pri ktorých je potrebný kolaterál držaný v inteligentnej zmluve počas trvania úveru a uvoľní sa späť dlžníkovi až po úplnom splatení úveru. Požadovaný kolaterál sa zvyčajne pohybuje medzi 120 % – 150% z hodnoty poskytnutého úveru vo forme kryptoaktív. Inak povedané, ak by si chcel niekto požičať jeden bitcoin, ako kolaterál musí dať 1,2 bitcoinu. Niekomu sa to môže zdať bezdôvodné, no existujú dva dôvody, prečo sa vyžaduje toľko kolaterálu. Po prvé, v porovnaní s tradičným bankovým úverom, veriteľ v tomto prípade nemá žiadne informácie o bonite dlžníka a po druhé, nedostatok regulácie a komplikácie s nelikviditou spoločne zahlcujú priestor DeFi systémovým rizikom.
  2. Nekolateralizované úvery, ktoré sú známe ako bleskové úvery a nie sú zabezpečené. Ide o okamžité transakcie, kde dlžník požaduje pôžičku, ktorú následne použije na činnosť, ktorá mu vynesie zisk. Ak tento vytvorený zisk postačuje na zaplatenie poplatkov za úver, úver je poskytnutý a splatený okamžite. Ak však zisk neprinesie, pôžička sa zruší. Toto všetko sa udeje v rovnakom okamihu s jedným vykonávacím príkazom v inteligentnej zmluve. Tento typ pôžičiek však vyvoláva mnohé otázky, nakoľko si používatelia môžu požičať akúkoľvek požadovanú sumu kapitálu bez toho, aby museli zložiť kolaterál, a preto sa bleskové pôžičky stali obľúbeným nástrojom na manipuláciu s trhom a rôznymi podvodmi.

Britskí daňoví poradcovia privítali navrhované pravidlá pre decentralizované finančné požičiavanie a stávkovanie, pričom to označili za pozitívny krok, ktorý môže ponúkať určitú istotu pre krypto priemysel. “Toto je pozitívny krok pre odvetvie kryptoaktív v Spojenom kráľovstve, aj keď sa môže zdať, že regulačné orgány USA vyvolávajú zmätok, cieľom týchto krokov je poskytnúť istotu pre britský priemysel”, povedal Dion Seymour, technický riaditeľ pre krypto a digitálne aktíva britského daňového úradu.

Centralizované banky nezaostávajú

Požičiavanie kryptomien je hlavnou súčasťou ekosystému DeFi. Ignorujú základné prvky, ktoré umožňujú poskytovanie pôžičiek v tradičnom finančnom sektore, ako sú dôveryhodné vzťahy a podrobné informácie o dlžníkovi.

Centrálne banky medzitým taktiež plánujú stanoviť pravidlá regulácie nielen pre celú EÚ, ale aj v USA, čím sa vytvorí jednotný trh pre kryptoaktíva. Plánujú tiež vydávať svoje vlastné digitálne meny centrálnych bánk (CBDC), čo s najväčšou pravdepodobnosťou môže nahradiť verejné fiat peniaze.

Finančné sprostredkovanie má jasný účel financovať produktívne činnosti, no DeFi čaká ešte dlhá cesta k cieľu, ktorým bude zabezpečená istota pre všetkých. Regulácia môže taktiež prispieť k vyriešeniu problémov nedostatkov právnych prostriedkov.

Žiadny systém nie je odolný voči chybám a DeFi nie je v tomto iný. Pre legitimizáciu a zdravý rozvoj DeFi je nevyhnutná schopnosť pripisovať zodpovednosť, a teda riešiť spory.

Zdroje: https://www.bruegel.org, https://www.coindesk.com

Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0

source

RELATED ARTICLES

Most Popular