Vydavateľstvo Motor-Presse Stuttgart aj tento rok organizuje anketu BEST CARS. Automobily zaradené do celkovo 22 kategórií súťažia o priazeň verejnosti a ocenenie, ktoré nevyberá porota alebo novinári, ale vy, čitatelia!
Medzinárodná anketa Best Cars, organizovaná vydavateľstvom Motor- Presse Stuttgart a jeho partnermi, je celosvetovým unikátom. Tento rok sa do nej zapoja čitatelia z 9 krajín Európy.
Slovenskí čitatelia majú k dispozícii 22 hlasov, ktoré môžu využiť v jednotlivých kategóriach. Voľbu A tvorí kompletná ponuka modelov na európskom trhu, voľbu B sme opäť v ohraničili cenovými limitmi, ktoré nájdete tabuľke nižšie.
Súčasťou hlasovania sú tradične aj anketové otázky, ktorých zodpovedaním môžete vyjadriť svoj názor na jednotlivé značky automobilov. Vaše odpovede nás zaujímajú, lebo nám približujú najmä úroveň príce jednotlivých importérov a dílerov na Slovensku.
Rovnako ako v minulom ročníku, aj tentokrát sa hlasuje len cez internet. Zo štatistík predchádzajúcich ročníkov totiž vieme, že väčšina z vás uprednostňuje túto pohodlnú a modernú formu hlasovania. Online dotazník nájdete na adrese www.best-car.eu/sk ..
Uzávierka hlasovania je 30. novembra 2019.
Ceny vozidiel platia k 4. septembru 2019

source